Nieuws
10-09-2022 - Subsidieregeling voor jeugdtrainers Sport
Provincie Limburg heeft de Sub­si­die ‘Op­lei­ding Jeugd­trai­ners 2021 – 2022’ nog opengesteld tot 30 december 2022. Tot deze datum is het mogelijk voor amateursportverenigingen om subsidie aan te vragen voor het opleiden van jeugdtrainers. Zo wil Provincie Limburg een bijdrage leveren aan de sportparticipatie van de jeugd door te investeren in meer en beter opgeleide jeugdtrainers. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen leuker, maar ook gezonder.

25-04-2021 - Oproep verenigingen: MAAS!
Maastricht Sport is benaderd i.v.m. een fantastisch initiatief: MAAS! een driedaags, multidisciplinair stadsfestival. Een moment waarin tout Maastricht zich na deze moeilijke periode als vanouds van haar beste kant kan laten zien. Het zou mooi zijn als álle sectoren in de stad (sport, cultuur, sociaal-maatschappelijk, onderwijs, ondernemers) zich tijdens dit weekend samen zouden kunnen presenteren. Wij zijn op zoek naar sportverenigingen die op een of andere manier deel uit zouden willen maken van MAAS!

17-03-2021 - Subsidie sport- en beweegprojecten
Middels een subsidieregeling ondersteunt Provincie Limburg projecten die bijdragen aan de bevordering van sport- en beweegdeelname van jongeren in het primair onderwijs of kwetsbare senioren. Organisaties die zich hiermee bezig houden kunnen de subsidie aanvragen t/m 1 oktober 2021.

11-03-2021 - Oprichter Maastricht Gaels ontvangt award
Tony Bass, medeoprichter van de Maastricht Gaels, heeft een vooraanstaande rol gespeeld in de internationale ontwikkeling van de sport 'Gaelic Games' en is een grote bron van inspiratie voor velen. Als dank voor zijn inspanningen, ontving hij kortgeleden een prestigieuze President’s Award van de Gaelic Athletic Association. 

16-09-2020 - Subsidiemogelijkheden voor opleiden jeugdtrainers
Om meer en beter opgeleide jeugdtrainers te krijgen voor alle sporten in Limburg heeft Provincie Limburg een nieuwe subsidieregeling! Sportverenigingen kunnen een bijdrage van max. €500 krijgen voor een jeugdopleiding.