Accommodaties en voorzieningen

View over Sportpark West

Accommodaties & voorzieningen Maastricht Sport

Maastricht Sport beheert een groot aantal binnen-/buitensportaccommodaties. Particulieren en organisaties kunnen deze accommodaties huren voor incidenteel of veelvuldig gebruik (per seizoen). Verderop treft u algemene informatie hierover aan. Wilt u een evenement of grote activiteit organiseren neem dan contact met Maastricht Sport. In dat geval kunnen andere tarieven en voorwaarden van toepassing zijn. Ook het Geusseltbad wordt door Maastricht Sport geëxploiteerd. Daarnaast exploiteert Maastricht Sport een groot aantal openbare sportplekken en speelvoorzieningen.

Binnen- en buitensportaccommodaties zijn meestal toegankelijk met sleutel
Gebruikers van een binnen- of buitensportaccommodatie dienen (met uitzondering van sportpark West en de Geusselt omdat daar een beheerder aanwezig is) zichzelf toegang tot de accommodatie te verschaffen. Hiertoe dient men over een sleutel te beschikken die kan worden afgehaald bij Maastricht. Voor deze sleutel betaalt u een borgbedrag van € 50,- (per sleutel). Voor het afhalen/terugbrengen van sleutel van de sportaccommodaties kunt u terecht bij Maastricht Sport. Het betalen van het verschuldigde bedrag kan met pin of contant. Haalt u de sleutel af, neem dan de reserveringsbevestiging mee. Brengt u de sleutel terug, neem dan het afschrift mee van het sleutelafgifteformulier. Het wordt op prijs gesteld als u vooraf een afspraak maakt voor het afhalen/terugbrengen van de sleutel.

Bij terugbezorging van de sleutel wordt het borgbedrag contant terugbetaald. Krijgt u een bedrag van meer dan € 250,- retour, dan maakt u ook best een afspraak zodat wij voldoende cashgeld in voorraad hebben.

Faciliteiten per accommodatie
U kunt bij Maastricht Sport informeren over welke faciliteiten een accommodatie beschikt. Handmateriaal en klein spelmateriaal maken geen deel uit van de basisfaciliteiten.

Meldingen/opmerkingen
Heeft u een vraag over de sportaccommodaties of wilt u een melding doorgeven dan kan dit bij voorkeur door het sturen van een mail naar info@maastrichtsport.nl. Wilt u liever telefonisch contact hierover bel dan met 043-3504500.