Privacystatement & cookies

Privacybeleid Gemeente Maastricht

Maastricht Sport is een instelling van de Gemeente Maastricht. Hier leest u meer over het privacybeleid van de gemeente.


Websites van Maastricht Sport - Privacy & Cookies

Maastricht Sport maakt op haar websites gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken om aanvullende gegevens over het websitegebruik te verzamelen en haar diensten te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan een website worden opgeslagen op uw apparaat, om bijvoorbeeld de basisfunctionaliteiten van een website te ondersteunen, instellingen en voorkeuren te onthouden en statistische doelen te dienen. Dit gebeurt alleen wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. 


Welke websites van Maastricht Sport vallen onder deze privacy policy?


Welke cookies gebruikt Maastricht Sport?

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wenst. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies.

Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan.

Bijvoorbeeld voor:

  1. het onthouden van de producten die u tijdens het online winkelen aanschaft;
  2. het onthouden en doorgeven van de informatie die u invult tijdens het inlogproces of die u op de verschillende webpagina’s tijdens het bestelproces achterlaat, zodat voorkomen wordt dat u telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invullen;
  3. het opslaan van uw voorkeuren;
  4. het opsporen van misbruik van onze websites.

Niet-functionele cookies
Daarnaast plaatsen we Analytische cookies, deze stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. De statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Persoonsgegevens en doel van de verwerking

Maakt u gebruik van onze diensten, dan worden de gegevens die u ons verstrekt alleen gebruikt voor het behandelen van uw aanvraag tenzij u toestemming geeft voor het versturen van nieuws, acties en evenementen. 

Bijvoorbeeld voor:

  • Online inschrijvingen voor events: Om uw deelname aan het event te garanderen zijn wij genoodzaakt uw gegevens op te slaan. 
  • Inschrijven lessen, meerbadenkaarten en leszwemmen: Bij inschrijving van een van deze activiteiten verwerken we de informatie om jouw deelname te kunnen garanderen. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Zolang u actief deelneemt aan een van onze diensten worden u 
  • Nieuwsbrief: Meld u zich aan voor de Maastricht Sport nieuwsbrief, dan slaan wij uw naam en e-mailadres op. Dit e-mailadres gebruiken wij enkel voor het versturen van de Maastricht Sport nieuwsbrief. Wilt u geen nieuwsbrief ontvangen? Via een afmeldlink in de nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven. 
  • Huren sportaccommodatie: Het reserveren van een sportaccommodatie verloopt via de online reserveringssoftware van Syx. Om uw informatie te beschermen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Syx.
     

Zijn mijn gegevens veilig?

Maastricht Sport neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.


SSL certificaat
Wij versturen uw gegevens van de website via een beveiligde SSL internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Delen met derden
Maastricht Sport verstrekt uw gegevens, die via deze site worden verwerkt, alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als u aanwijzingen ziet van misbruik, of meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met ons via info@maastrichtsport.nl.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Maastricht Sport bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Uw persoonsgegevens in uw persoonlijk account (lessen en huren sportsaccommodaties)
Wanneer uw account 7 jaar niet meer gebruikt is, zullen wij uw gegevens anonimiseren. Anonimiseren betekent dat de gegevens niet meer herleidbaar zijn naar u als persoon. Indien u wenst dat wij uw gegevens eerder anonimiseren, dan kunt u dit aangeven door contact met ons op te nemen via info@maastrichtsport.nl.

Nieuwsbrief
Alleen wanneer u hier toestemming voor geeft ontvangt u de Maastricht Sport of Geusseltbad nieuwsbrief. Wij houden u hierin hoogte van ons actueel aanbod. Wanneer u zichzelf uitschrijft worden uw gegevens direct verwijderd. U bepaalt hierbij dus zelf de bewaartermijn. 

Healthchecks
Op deze gegevens geldt een bewaartermijn van 2 maanden.


Wat zijn mijn rechten?

Recht van inzage
U heeft het recht om ons te vragen welke gegevens wij van u hebben. Ook mag u ons vragen deze gegevens in te zien. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen, niet de persoonsgegevens van anderen. Er hoeft geen reden te worden gegeven voor een inzageverzoek. Bij gegevens van een kind jonger dan 16 jaar wordt een inzageverzoek door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger gedaan.

Recht op rectificatie
Maastricht Sport is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verwerkt juist zijn. Indien dat nodig is moeten we deze gegevens actualiseren. In dit kader heeft u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op ‘vergeten te worden’
In een aantal gevallen moeten wij uw persoonsgegevens wissen als een u ons erom vraagt. Bijvoorbeeld op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, u de toestemming tot gebruik van deze gegevens intrekt of wij uw gegevens onrechtmatig verwerken. Er zijn ook gevallen waarin wij niet tegemoet hoeven te komen aan uw verzoek. Dit is het geval als wij gegevens verwerken omdat er een wettelijke verplichting is om dat te doen. Maar ook als wij uw persoonsgegevens verwerken om openbaar gezag of een (wettelijk vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen of wij de gegevens in het algemeen belang archiveren. Overigens zij wij uiteindelijk altijd verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Klik hier voor meer informatie over uw rechten als burger.
 

Vragen en contact

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, neem dan contact op via post@maastricht.nl.

Maastricht Sport heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming die goede naleving van de privacy spelregels bewaakt. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het volgende nummer: 14 043. U kunt dan vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming. 
 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als er onduidelijkheden zijn of als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.