Beweeg Bewust

Sport en beweging om uw gezondheid te verbeteren

Beweeg Bewust is een beweeginterventie ontwikkeld door Maastricht Sport i.s.m. medisch specialisten, waarbij de praktijk of medische instelling het vertrekpunt is om te werken naar duurzaam bewegen en het verbeteren van uw algemene gezondheid. Door middel van intensieve persoonlijke begeleiding, kunnen sport en bewegen, op een plezierige manier, direct van meerwaarde zijn voor uw gezondheid zonder hierbij te forceren.  

VIDEO

Huisarts Castermans vertelt over de samenwerking met Maastricht Sport om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij een gezondere leefstijl.

Baudouin Clairbois van Maastricht Sport vertelt over de aanpak en werkwijze binnen Beweeg Bewust: 

Downloads
Bijbehorende documenten:
Beweeg Bewust Beweeg Bewust (95 kb)

Wat kan Beweeg Bewust voor u betekenen?

Maastricht Sport beschikt over expertise en specialisme op het gebied van sport en bewegen. Wanneer uw medisch specialist het verantwoord en wenselijk voor u acht om meer te bewegen, én u staat hier positief tegenover, dan zal hij/zij u doorverwezen naar Maastricht Sport om kennis te maken met de interventie Beweeg Bewust. 

Intake en op maat gemaakt programma
Aan de hand van een intake wordt uw huidige fysieke gesteldheid bepaald. We meten tijdens de intake uw conditie, kracht, lenigheid en balans. Op basis van de resultaten en beweegbehoefte wordt vervolgens een op maat gemaakt beweegprogramma voor u samengesteld. 

Begeleiding
Wanneer u start met bewegen, kan dit zijn in de vorm van een-op-een-begeleiding of bij een bestaande beweeggroep van Maastricht Sport of andere sportaanbieder. In het laatste geval ontvangt u ondersteuning in de vorm van E-coaching, oftewel contact op afstand. 
Om de voortgang te meten wordt u na 12 weken opnieuw getest.
Uit een onderzoek van ZIO (Zorg In Ontwikkeling) blijkt dat deelnemers van Beweeg Bewust, significant vooruitgang boeken op de geteste fysieke aspecten en de eigen ervaren gezondheidstoestand.

Blijven bewegen
Uiteraard is het doel om ook na 12 weken te blijven bewegen, zodat er sprake is van duurzaam bewegen. Om die reden wordt regelmatig op basis van een evaluatiegesprek bekeken hoe u ervoor staat en of er eventueel bijgestuurd dient te worden.  

 

Bewegen na revalidatie

Niet alleen vanuit gezondheidscentra wordt de interventie Beweeg Bewust ingezet. Ook daar waar vanuit revalidatie wordt geadviseerd te blijven bewegen, kan de interventie Beweeg Bewust toegepast worden.
Voorbeelden van samenwerkingen zijn MUMC+ hartrevalidatie en AZM Herstelzorg. Beweeg Bewust wordt hier op dezelfde wijze ingezet om mensen weer fit te maken na een periode van lichamelijk herstel. Sport en bewegen kunnen van enorme meerwaarde zijn voor de conditie en lichamelijk herstel, uiteraard zonder te forceren. 

Bekijk de video voor meer informatie over de samenwerking tussen AZM Herstelzorg en Maastricht Sport: 


Meer informatie?
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Beweeg Bewust of wenst u meer informatie?
Vraagt u hier dan naar bij uw huisarts. 
 


   

Deelnemende partners: 

  • Fysiopraktijk Schiepers
  • Huisartsenpraktijk dr. Van Kleef
  • Huisartsenpraktijk Scharn
  • Huisartsen Maastricht Oost
  • ICL (Integrated Care Limburg)
  • MUMC+ hartrevalidatie 
  • MUMC+ oncologische revalidatie
  • Medisch Centrum Mosae Forum
  • Ster fysio Coumans