COACH Sports

COACH Sports is onderdeel van het leefstijlprogramma COACH. COACH Sports richt zich op kinderen tussen de 8-12 jaar en jongeren tussen de 12-18 jaar met overgewicht. Dit programma is ontwikkeld d.m.v. een nauwe samenwerking tussen MUMC+ COACH en Maastricht Sport. De hoofddoelstelling van het beweegprogramma is jongens en meiden met overgewicht op speelse wijze te laten ervaren hoe leuk bewegen kan zijn.
Plezier staat hierbij voorop!

Bekijk de video voor een indruk van de inhoud en werkwijze van COACH Sports: 

COACH Sports is meer dan sporten alleen. COACH Sports is onderdeel van het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare (COACH). Hier worden kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas door een multidisciplinair team begeleid naar een gezonde leefstijl.

Werkwijze 

Alle deelnemers van COACH komen 4/6 wekelijks op de poli in het Academisch ziekenhuis Maastricht. Een individueel behandelplan zorgt dat een op maat gemaakte behandeling wordt gerealiseerd.
Doel van COACH Sports is om deelnemers het plezier en belang van sporten te laten inzien om vervolgens blijvend te bewegen. Dit kan bij COACH Sports maar ook middels het doorstromen naar een sportclub, sportvereniging of het beweegaanbod van Maastricht Sport.


Het beweegprogramma COACH Sports bestaat uit twee fases:

·         Beweegmaatjes les

·         Groepsles

Het beweegprogramma start met de beweegmaatjes fase, deze les wordt gegeven door studenten van Fontys Sporthogeschool. Gedurende een half uur gaan zij individueel met hun deelnemer aan de slag. Wekelijks wordt er een andere sport beoefend. Na dit half uur sluiten de deelnemers met hun beweegmaatje aan bij de groepsles. 
Na 12 weken beweegt de deelnemer enkel nog in de groeples. De beweegcoach verzorgt deze les van één uur. Tijdens de groepsles mogen deelnemers hun sportvoorkeuren aangeven. Aan de hand van behoeftes zullen verenigingen en sportclubs benaderd worden om proeflessen te verzorgen.


Blijvend bewegen
Wanneer COACH Sports bevalt mag de deelnemer hier blijven sporten. Wanneer de interesse van de deelnemer bij een bepaalde sport ligt, wordt door de beweegcoach en coördinator actief meegezocht naar het zoeken van een geschikte vereniging of sportclub. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan het beweegaanbod van Maastricht Sport deel te nemen, bijvoorbeeld de MIX Sport Club.

Contact

Heeft u vragen over COACH Sports?
Neemt u dan contact op via dit formulier.