COACH Sports

COACH Sports


COACH Sports richt zich op kinderen tussen de 4-8, 8-12 jaar en jongeren tussen de 12-18 jaar met overgewicht. Dit programma is ontwikkeld d.m.v. een nauwe samenwerking tussen Maastricht UMC+ COACH en Maastricht Sport. Het doel van COACH Sports is om deelnemers het plezier en belang van sporten te laten inzien om vervolgens blijvend te bewegen. Dit kan bij COACH Sports maar ook middels het doorstromen naar een sportclub, sportvereniging of het beweegaanbod van Maastricht Sport. Plezier staat voorop!


Het beweegprogramma COACH Sports bestaat uit twee fases:

  • Beweegmaatjes les
  • Groepsles

Het beweegprogramma start met de beweegmaatjes fase, tijdens deze 12 weken durende fase worden de lessen gegeven door studenten van Fontys Sporthogeschool. Gedurende een half uur gaan studenten individueel met het kind aan de slag. Wekelijks wordt er een andere sport beoefend. Na dit half uur sluiten de deelnemers met hun beweegmaatje aan bij de groepsles. 

Na 12 weken is de beweegmaatjes fase doorlopen sluit het kind volledig aan bij de groepsles. De beweegcoach verzorgt deze les van één uur. Tijdens de groepsles mogen de kinderen hun sportvoorkeuren aangeven. Aan de hand van de sportvoorkeuren zullen verenigingen en sportclubs benaderd worden om proeflessen te verzorgen.


Blijvend bewegen
Wanneer COACH Sports bevalt mag de deelnemer in deze groep blijven sporten. Wanneer de interesse van de deelnemer bij een bepaalde sport ligt, wordt door de beweegcoach en coördinator actief meegezocht naar een geschikte vereniging of sportclub. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan het beweegaanbod van Maastricht Sport deel te nemen, bijvoorbeeld Club Extra.

Wil je meer weten?
Neem contact op via youri.janssen@maastricht.nl

Bekijk hieronder een video ovder de inhoud en werkwijze van COACH Sports: