Gezond Kindcentrum in beweging

De gemeente Maastricht vindt het belangrijk dat kinderen gezond leven en actief zijn. Als kinderen dit al op jonge leeftijd aanleren, is de kans groter dat ze dit de rest van hun leven ook blijven doen. Daarom werkt Maastricht Sport samen met integrale kindcentra aan het programma Gezond Kindcentrum in Beweging.

Wat is Gezond Kindcentrum in Beweging?

Gezond Kindcentrum in Beweging (GKB) bekijkt - samen met school - hoe we zorgen voor een gezonde en sportieve omgeving voor kinderen. Het programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Eerst onderzoeken we de huidige situatie. Daarna wordt er samen een actieplan gemaakt. Hierin staat hoe we het gedrag van kinderen rondom bewegen en voeding beter kunnen maken. Zo bekijken we hoe we het bewegingsonderwijs gaan verbeteren. En is er extra aandacht voor gezonde voeding en leefstijl. 

Wat betekent dit voor scholen?
De school bepaalt de stappen die gezet worden. Maastricht Sport zorgt voor de ondersteuning door te werken met ‘combinatiefunctionarissen’. Dit zijn ook wel de vakleerkrachten LO+ . De + staat voor het extra zetje dat zij geven aan het gezonde en sportieve klimaat van het kindcentrum. School en de vakleerkracht LO+ zorgen samen voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van de doelstellingen van het actieplan. 

Hoe gaat het in z’n werk?
De school kiest elk schooljaar de onderdelen die het beste passen bij wat de leerlingen nodig hebben. Maastricht Sport blijft het programma constant verbeteren. De vakleerkrachten LO+ gaat hier samen met de kinderen mee aan de slag. De vakleerkracht LO+ legt ook contact met andere organisaties zoals het CNME, JOGG, fysiotherapeuten en Trajekt. Doordat school de onderdelen bepaalt binnen GKB en dus zelf keuzes maakt, is het programma op elke school anders. 

Vanaf het begin
Een integraal kindcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De aanpak van GKB richt zich daarom ook op de allerjongste. Zo is er één lijn in het beleid voor een gezonde leefstijl. Pedagogisch medewerkers krijgen hulp tijdens hun werk van Maastricht Sport. Het doel is om ervoor te zorgen dat er genoeg en verschillende beweegmomenten zijn. School wordt zo een beweegvriendelijke speelomgeving.

Samen
GKB is in de afgelopen jaren enorm vooruit gegaan. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Met deze samenwerkingspartners zorgen we voor een gezonde en sportieve omgeving voor kinderen op de IKC’s in Maastricht: 
MosaLira, Stichting Kom Leren, Fontys Sport en Bewegen, JOGG Maastricht - GGD Zuid Limburg, MIK & PIW groep, Samen Spelen Kinderopvang, Stichting Maastricht Vitale Stad en Gemeente Maastricht.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!