Huur een gymzaal, sportzaal of sporthal
Geusselt Sporthal
Sporthal Daalhof
Geusselt Sporthal
Kluisjes
Sportzaal Malberg

Binnensportaccommodaties

Maastricht Sport beheert verschillende gymzalen, sportzalen en sporthallen in Maastricht. Deze binnensportfaciliteiten kun je huren. Wil je een accommodatie één of een aantal keren huren, dan noemen wij dit incidentele huur. Wil je een heel seizoen gebruik maken van de accommodatie dan heet dit seizoenshuur. Op deze pagina vind je meer informatie over het reserveren van deze sportfaciliteiten.


Faciliteiten
In de binnensportaccommodaties kunnen verschillende sportactiviteiten worden beoefend, denk aan badminton, volleybal, basketbal, zaalvoetbal en zaalhockey. In sommige gevallen kunnen er ook andere activiteiten plaatsvinden. Hiervoor is altijd toestemming nodig van Maastricht Sport. Van maandag t/m vrijdag kan er tussen 08.30 - 22.00 uur gebruikt worden gemaakt van alle binnensportaccommodaties. In de weekenden zijn niet alle accommodaties geopend. Bekijk hier welke accommodaties open zijn in het weekend.

Bekijk het overzicht van accommodaties en faciliteiten
 


Aanpassingen nieuw seizoen
Op basis van de aanvragen die zijn gedaan voor het gebruik van een binnensportaccommodatie voor het seizoen 2022-2023 heeft Maastricht Sport enkele aanpassingen doorgevoerd:

 • Aanpassingen beschikbaarheid binnensportaccommodaties weekend:
  Voor het weekend waren er enkele extra binnensportaccommodaties beschikbaar gesteld t.w. Belfort-3, De Heeg-3, Limmel en Scharn-1. Voor De Heeg-3, Limmel en Scharn-1 was nauwelijks belangstelling. Op basis van de aanvragen is daarom besloten om weekendgebruik komend seizoen alleen te faciliteren in alle sporthallen, sportzaal Pottenberg, gymzaal Belfort-3 en gymzaal Scharn-2
   
 • Beschikbaarheid binnensportaccommodaties zomerperiode:
  Voor het gebruik tijdens de zomervakantie hadden wij enkele extra binnensportaccommodaties beschikbaar gesteld t.w. Belfort-2, Caberg, De Heeg-3, Limmel en Scharn-1. Hiervoor zijn slechts enkele verzoeken ingediend. Op basis van de aanvragen is daarom besloten om gebruik tijdens de zomervakantie 2022 gebruik alleen te faciliteren in de sporthallen Daalhof en Geusselt. De aanvragers voor zomergebruik in de gymzalen hebben een aanbod gekregen om uit te wijken naar een sporthal.

  Bekijk alle seizoensdocumenten hier
   


Tarieven
De tarieven voor gebruik van de sportfaciliteiten zijn op 28-11-2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Maastricht en vastgelegd in de ‘Tarievennota Sport’. 

Tarieven per uur:

Gymzaal € 12,00
Sportzaal € 16,00
Geusselt Sporthal / Sporthal De Heeg € 51,00
Sporthal Daalhof / Sporthal Belfort € 42,75


Download het overzicht tarieven binnensport seizoen 2022-2023


Incidenteel gebruik
Het hele seizoen door is het mogelijk om incidentele reserveringen te maken voor een gymzaal, sportzaal of sporthal van Maastricht Sport. Reserveren kan op de volgende manieren:


Seizoensgebruik
Huur jij het hele seizoen dezelfde locatie, op dezelfde dag en tijd? Dan krijg je 10% korting op het huurtarief. Dit geldt alleen wanneer je minimaal 90% van het totaal aantal beschikbare momenten gebruik maakt van de accommodatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de vakantieperiode en feestdagen. Het minimum aantal gebruiksmomenten om in aanmerking te komen voor deze korting is afhankelijk van de dag van het gebruik. 

Bekijk meer informatie over seizoensreserveringen


 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via verhuur@maastrichtsport.nl of 043 350 4500.