Huur een gymzaal, sportzaal of sporthal
Geusselt Sporthal
Sporthal Daalhof
Geusselt Sporthal
Kluisjes
Sportzaal Malberg

Binnensportaccommodatie huren
In de downloads vind je de formulieren die van toepassing zijn op dit seizoen. Het seizoen 2019-2020 loopt van zaterdag 10 augustus 2019 t/m zondag 12 juli 2020. Conform de, door de gemeenteraad vastgestelde nieuwe tarievennota sport, wijzigen de tarieven van de door Maastricht Sport geëxploiteerde gemeentelijke binnensportaccommodaties, met ingang van het seizoen 2018-2019, niet meer gedurende 7 seizoenen (2018- 2019 t/m 2024-2025). Er wordt ook geen indexering op de tarieven toegepast. De tarieven zijn afgerond en vrijgesteld van btw.

Annulering
Annulering dient schriftelijk plaats te vinden en kan kosteloos plaatsvinden tot 30 dagen voor het geplande gebruik. Als gebruik wordt geannuleerd binnen 30 dagen voor het gepland gebruik, dan worden de kosten zoals vermeld in de reserveringsbevestiging volledig in rekening gebracht. In het geval er een annulering plaatsvindt van seizoensgebruik waarop 10 % korting is verleend, en hierdoor het gebruik daalt onder 90% van de beschikbare gebruiksweken, dan vervalt de korting over de gehele reservering. 

> Reserveren via webshop
Stap 1: Maak een account aan of log in
Stap 2: Bekijk beschikbaarheid accommodaties
Stap 3: Reserveer direct en betaal via IDEAL