Oproep verenigingen: MAAS!

Maastricht Sport is benaderd door Centrummanagement en Cultura Mosae, in verband met een fantastisch initiatief: MAAS! een driedaags, multidisciplinair stadsfestival.

Samen willen zij graag een moment creëren, waarin tout Maastricht zich na deze moeilijke periode als vanouds van haar beste kant kan laten zien. Momenteel zijn we met een aantal partijen bezig om dit in het eerste weekend van september (3, 4 en 5) te doen. Het zou mooi zijn als álle sectoren in de stad (sport, cultuur, sociaal-maatschappelijk, onderwijs, ondernemers) zich tijdens dit weekend samen zouden kunnen presenteren.

Daarom willen wij sportverenigingen vragen of zij op een of andere manier deel uit zouden willen maken van MAAS! Wil je met een vereniging een promo-event houden, heb je al een sportactiviteit op de planning voor dit weekend of heb je misschien ideeën over hoe we de sport & gezondheid sector kunnen laten shinen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! Dan kan er bij de vergunningsaanvraag en plannen rekening mee gehouden worden en kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar op de beste wijze kunnen helpen en ondersteunen!

De organisatie van MAAS! zorgt voor: vergunning, locatie(s), faciliteiten (zoals microfoons, elektra, boxen e.d.) communicatie en promotie. Voorlopig is het plan om Plein 1992 dit gehele weekend in te richten rondom sport en gezondheid. Heb je voor jouw evenement een groene omgeving nodig? Dan kunnen we bijvoorbeeld ook kijken naar mogelijkheden in het stadspark. De activiteiten kunnen op 3, 4 en/of 5 september plaatsvinden, telkens tussen 12:00 en 18:00 uur.

Daarnaast wil Maastricht Sport voor de doelgroep kinderen een koppeling maken tussen al dan niet bestaande sportactiviteiten in de zomervakantie en het MAAS! festival – als de feestelijke kers op de taart. Hier zullen wij sportaanbieders met aanbod voor kinderen binnenkort over benaderen.

Enthousiast? Meld je uiterlijk 3 mei bij ons met je eerste gedachten en ideeën via communicatie@maastrichtsport.nl.

Waarschijnlijk is het overbodig om te zeggen dat onze enthousiaste plannen natuurlijk wel onder voorbehoud van corona-ontwikkelingen en vergunningsmogelijkheden zijn… maar laat dat de pret niet drukken!
  
Heb je vragen, stuur gerust een mail naar communicatie@maastrichtsport.nl