Subsidie sport- en beweegprojecten

Middels een subsidieregeling ondersteunt Provincie Limburg projecten die bijdragen aan de bevordering van sport- en beweegdeelname van jongeren in het primair onderwijs of kwetsbare senioren. Organisaties die zich hiermee bezig houden kunnen de subsidie aanvragen t/m 1 oktober 2021.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden van deze regeling op www.limburg.nl/subsidiesportdeelname