Sport en beweegaanbod Maastricht

Maastricht Sport beweegt de stad

Maastricht Sport wil graag dat alle Maastrichtenaren sporten en bewegen, op hun eigen niveau en interessegebied. De rol van Maastricht Sport is die van regisseur, stimulator, uitvoerder en ondernemer. Maastricht Sport biedt op een professionele, ondernemende en innovatieve manier kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen en sportdiensten aan voor burger, vereniging en bedrijf. Maastricht Sport levert aldus een substantiële positieve bijdrage aan de gezondheid van de Maastrichtse burger, aan de leefbaarheid van buurten en aan de vitaliteit van de stad.

Om dit alles te realiseren heeft Maastricht Sport een dynamisch beweegteam met sport en beweegconsulenten in dienst. Dit sportieve team verzorgt, voor jong en oud, sportactiviteiten op sportaccommodaties in de hele stad en in het Geusseltbad. Iedereen kan de sport of activiteit die past bij zijn of haar eigen interesse en niveau. 

Binnen de programmalijnen wordt de verbinding gelegd met onderwijs, gezondheid, sport en sociale participatie. Het beweegteam zorgt voor samenwerking met diverse partijen en haakt aan op sportevenementen die bewegen en sporten stimuleren.

Praktische informatie:
De lessen lopen parallel aan de schoolvakanties (m.u.v. de Geusseltbad sportlessen).

  • Kerstvakantie: alle lessen vallen uit
  • Carnavalsvakantie: alle lessen vallen uit
  • Meivakantie: kinderlessen vallen uit, volwassenenlessen gaan door
  • Herfstvakantie: kinderlessen vallen uit, volwassenenlessen gaan door
  • Zomervakantie: aangepast rooster voor jong en oud 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@maastrichtsport.nl
of telefonisch via 043 350 4500.