Nieuws
15-09-2023 - Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek
In het voorjaar heeft Maastricht Sport onderzoek gedaan naar de tevredenheid van gebruikers van verschillende diensten. Bezoekers van het Geusseltbad, huurders van gemeentelijke sportaccommodaties en deelnemers aan beweeggroepen zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In totaal hebben ruim 4.600 personen hun ervaringen met onze diensten gedeeld.

06-07-2023 - Zorgverleners en beweegprofessionals werken samen in het Beweeghuis
Sportief bewegen verbetert de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid. Het werkt zelfs preventief: regelmatige lichaamsbeweging kan het risico op bepaalde ziekten verkleinen. Daarom wordt zowel in het Sportakkoord II, Het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorg Akkoord, als door diverse partijen een brug geslagen tussen sport, bewegen en zorg. Zoals in Maastricht, waar zorg en bewegen samenkomen in het Beweeghuis.

28-06-2023 - Lancering van het Beweegonderzoekfonds Limburg
Op 22 juni is officieel het Beweegonderzoekfonds Limburg gelanceerd. Het is het nieuwste fonds van Health Foundation Limburg, de stichting die gelden werft voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+.

21-06-2023 - Meer mensen in beweging!
Vanuit het project ‘Meer Mensen in Beweging’ van NOC*NSF zijn er diverse lokale pilots uitgevoerd waarin zorg- en sportpartners samenwerken om kinderen in beweging te brengen. Het project is gestart in januari 2022 en in Maastricht lag de focus op kinderen die deelnemen aan het COACH Sports programma.

04-05-2023 - Gevolgen nieuwbouw sportruimten nieuw sportseizoen
Op 17 april vond er een informatiebijeenkomst plaats over de bouw van 4 nieuwe binnensportruimten in Maastricht. Tijdens deze sessie werden aanwezigen geïnformeerd en konden zij meepraten over de sportruimten die gebouwd gaan worden bij de nieuwe kindcentra Scharn, de Groene Loper, in Belfort en in De Heeg. In De Heeg vervangt de nieuwe ruimte een deel van de capaciteit van de huidige sporthal.