Nieuws
01-11-2020 - Brochure Onderwijs Vangnet Sport en Bewegen
Doel Vangnet Sport en Bewegen: 

Het doel is om structureel samen te werken met partners in de directe omgeving van het kind, om zo sociaal-emotionele achterstanden, achterstanden op gebied van gezondheid en leefstijl alsook motorische achterstanden te verkleinen of zelfs geheel op te heffen en om grotere motorische achterstanden te voorkomen.

14-10-2020 - Gevolg verscherping maatregelen voor sport
We zijn op dit moment nog aan het kijken hoe we de nieuwe maatregelen moeten interpreteren binnen de sport. Wij hebben hierover nauw contact met Vereniging Sport & Gemeenten en NOC*NSF. NOC*NSF zal vandaag of morgen een vernieuwde versie van het 'Protocol Verantwoord Sporten' publiceren. Zodra we meer duidelijkheid hebben over wat deze maatregelen precies inhouden voor alle activiteiten van Maastricht Sport en het Geusseltbad, communiceren we direct via onze websites, social media en ontvangen alle vaste gebruikers een mail.

06-10-2020 - Dringend advies dragen mondkapje
Eind vorige week gaf de overheid een dringend advies om mondkapjes te gebruiken in publieke binnenruimtes. Naar aanleiding van dit advies verzoeken wij alle bezoekers en gebruikers ouder dan 12 jaar om vanaf maandag 5 oktober een mondkapje te dragen in de binnenruimtes van het Geusseltbad en in de gymzalen, sportzalen, sporthallen en de kleed- clubaccommodaties van Maastricht Sport.

29-09-2020 - Aangescherpte maatregelen coronavirus
Tijdens de persconferentie op maandag 28 september heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus. De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht. Voor de sport betekent dit dat er voor een periode van drie weken geen publiek is toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Alle sportkantines dienen in deze periode te sluiten.

09-07-2020 - Betalingsregeling voor huurders ruimten Maastricht Sport
Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft op 23 juni het besluit genomen om bedrijven en maatschappelijke organisaties (waaronder sportclubs), die gemeentelijke panden huren, en liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van de uitbraak van het corona virus, de mogelijkheid te bieden om (aanvullend op uitstel) voor de maanden april, mei en juni 2020, (nog) drie maanden huuruitstel te verlenen.