Subsidiemogelijkheden voor opleiden jeugdtrainers

De provincie heeft onlangs een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd voor het opleiden van jeugdtrainers. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten verzocht om een laagdrempelige subsidieregeling te maken om deels de kosten te dekken van opleiding van jeugdleiders voor de breedtesport. De subsidie biedt sportverenigingen de mogelijkheid om maximaal 500 euro per jaar per vereniging aan te vragen als bijdrage in de kosten voor het opleiden van jeugdtrainers. Subsidie is niet mogelijk als er reeds door een sporttakplatform een bijdrage wordt verleend voor een dergelijke opleiding. De subsidie heeft als doel om meer en beter opgeleide jeugdtrainers te krijgen. Goed opgeleide jeugdtrainers dragen bij aan een goed en verantwoord sportklimaat van de jeugd.  

De regeling loopt vooralsnog tot het eind van dit jaar. Op basis van een evaluatie zal beoordeeld worden of, en zo ja hoe, de regeling gecontinueerd wordt.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagformulier.