Nieuws
19-09-2023 - Beweegverbinder brengt Malberg in Beweging
Back2Basics en Maastricht Sport werken samen om meer inwoners van de wijk Malberg in beweging te krijgen. De afgelopen maanden zijn er bijeenkomsten georganiseerd en hebben er gesprekken plaatsgevonden, om te kijken wat er hiervoor nodig is. Buurtbewoners, verschillende organisaties, vrijwilligers en verenigingen hebben hun gedachten en ideeën hierover gedeeld. Inmiddels zijn alle resultaten verzameld en uitgewerkt tot een actieplan. Voor de uitvoering van dit plan is er vanuit Maastricht Sport een ‘beweegverbinder’ aangesteld, die hier actief mee aan de slag gaat.

15-09-2023 - Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek
In het voorjaar heeft Maastricht Sport onderzoek gedaan naar de tevredenheid van gebruikers van verschillende diensten. Bezoekers van het Geusseltbad, huurders van gemeentelijke sportaccommodaties en deelnemers aan beweeggroepen zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In totaal hebben ruim 4.600 personen hun ervaringen met onze diensten gedeeld.

06-07-2023 - Zorgverleners en beweegprofessionals werken samen in het Beweeghuis
Sportief bewegen verbetert de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid. Het werkt zelfs preventief: regelmatige lichaamsbeweging kan het risico op bepaalde ziekten verkleinen. Daarom wordt zowel in het Sportakkoord II, Het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorg Akkoord, als door diverse partijen een brug geslagen tussen sport, bewegen en zorg. Zoals in Maastricht, waar zorg en bewegen samenkomen in het Beweeghuis.

28-06-2023 - Lancering van het Beweegonderzoekfonds Limburg
Op 22 juni is officieel het Beweegonderzoekfonds Limburg gelanceerd. Het is het nieuwste fonds van Health Foundation Limburg, de stichting die gelden werft voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+.

21-06-2023 - Meer mensen in beweging!
Vanuit het project ‘Meer Mensen in Beweging’ van NOC*NSF zijn er diverse lokale pilots uitgevoerd waarin zorg- en sportpartners samenwerken om kinderen in beweging te brengen. Het project is gestart in januari 2022 en in Maastricht lag de focus op kinderen die deelnemen aan het COACH Sports programma.