Maastricht Sport en onderwijs

Maastricht Sport in het Onderwijs

Jong geleerd is oud gedaan. Ons doel is om kinderen in het primair onderwijs enthousiast te maken over sport en bewegen. Kinderen moeten zelf kunnen ontdekken dat sporten en bewegen leuk is. Waar kan dat beter dan op school? Dankzij de beweegprogramma’s van Maastricht Sport komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met verschillende sporten. Volgens ons wordt op de basisschool de basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen. Samen met de directie en het team van scholen kunnen we zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken voor een sportief leven en een gezonde leefstijl. Samen met onze partners verzorgen we sportactiviteiten op sportaccommodaties en scholen in de hele stad. 

Dat doen we niet alleen…

Samen met onze partners verzorgen en ontwikkelen we sportactiviteiten op sportaccommodaties en scholen in de hele stad. Dagelijks werken we hiervoor nauw samen met o.a.:

 • Onderwijsstichtingen
 • Scholen
 • Kindpartners
 • BSO
 • Sportverenigingen
 • Sportopleidingen
 • GGD
 • JOGG
 • Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland
 • Universiteit Maastricht
 • Diverse maatschappelijke organisaties


Gezond Kindcentrum in Beweging

Samen met de scholen en onze partners werken we aan een gezond en kwalitatief sport- en beweegklimaat voor jongeren in Maastricht. Het programma Gezond Kindcentrum in Beweging biedt een op maat gemaakte aanpak. Wij zijn namelijk van mening dat deze aanpak voor het basisonderwijs noodzakelijk is om aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van elke school. Daarmee vergroten we de slagingskans op lange termijn en kunnen we actief en efficiënt werken aan het verbeteren van het sport-, beweeg- en gezondheidsklimaat voor leerlingen in en rondom de school. Actieplannen worden ontwikkeld en uitgevoerd met een geïntegreerde aanpak rondom sportbeweging- en gezondheidsstimulering op de scholen, waarbij bestaande initiatieven maximaal geactiveerd worden en waarbij er aandacht is voor de individualiteit van iedere school.

Meer informatie over Gezond Kincentrum in Beweging


Vangnet Sport en Bewegen 

Met het ‘Vangnet Sport & Bewegen’ bieden we extra ondersteuning aan kinderen op het gebied van motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en een gezonde en sportieve levensstijl. Door hier preventief aan te werken kunnen problemen op latere leeftijd vaak voorkomen worden. Binnen het Vangnet Sport & Bewegen zijn er verschillende beweegprogramma’s waarin de kinderen extra begeleid worden in een veilige en vertrouwde omgeving:

Meer informatie over Vangnet Sport en Bewegen


 

Blijf op de hoogte

Vind je het leuk om meer te lezen over de laatste ontwikkelingen rondom het programma Gezond Kindcentrum in Beweging of actueel nieuws over sport & onderwijs in Maastricht?
> Bekijk het onderwijsnieuws

In contact met ons onderwijsteam

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!