Maastricht Sport en onderwijs

Waarom Maastricht Sport en onderwijs?

Jong geleerd is oud gedaan. Ons doel is om kinderen in het primair onderwijs enthousiast te maken over sport en bewegen. Kinderen moeten zelf kunnen ontdekken dat sporten en bewegen leuk is. Waar kan dat beter dan op school? Dankzij de beweegprogramma’s van Maastricht Sport komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met verschillende sporten. Volgens ons wordt op de basisschool de basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen. Samen met de directie en het team van scholen kunnen we zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken voor een sportief leven en een gezonde leefstijl. Samen met onze partners verzorgen we sportactiviteiten op sportaccommodaties en scholen in de hele stad. 

Dat doen we niet alleen…

Samen met onze partners verzorgen en ontwikkelen we sportactiviteiten op sportaccommodaties en scholen in de hele stad. Dagelijks werken we hiervoor nauw samen met o.a.:

 • Onderwijsstichtingen
 • Scholen
 • Kindpartners
 • BSO
 • Sportverenigingen
 • Sportopleidingen
 • GGD
 • JOGG
 • Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland
 • Universiteit Maastricht
 • Diverse maatschappelijke organisaties 

Gezond Kindcentrum in Beweging

Samen met de scholen en onze partners werken we aan een gezond en kwalitatief sport- en beweegklimaat voor jongeren in Maastricht. Het programma Gezond Kindcentrum in Beweging biedt een op maat gemaakte aanpak. Wij zijn namelijk van mening dat deze aanpak voor het basisonderwijs noodzakelijk is om aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van elke school. Daarmee vergroten we de slagingskans op lange termijn en kunnen we actief en efficiënt werken aan het verbeteren van het sport-, beweeg- en gezondheidsklimaat voor leerlingen in en rondom de school. Actieplannen worden ontwikkeld en uitgevoerd met een geïntegreerde aanpak rondom sportbeweging- en gezondheidsstimulering op de scholen, waarbij bestaande initiatieven maximaal geactiveerd worden en waarbij er aandacht is voor de individualiteit van iedere school.

Kijk hier voor meer informatie over het programma: Gezond Kincentrum in Beweging


Vangnet Sport en Bewegen 

Bij jonge kinderen speelt de motoriek een belangrijke rol in de algemene ontwikkeling. In de praktijk blijkt echter dat gemiddeld 10% van de basisschoolleerlingen een achterstand heeft in de motorische ontwikkeling. Scholen hebben een signaleringsfunctie en vinden het belangrijk om deze taak goed uit te kunnen voeren. Een goede ontwikkeling van de (senso)motoriek vormt immers een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de leerling, zowel in sociaal-emotioneel als in cognitief opzicht. Een van de bouwblokken uit het Basisschool in Beweging-programma is dan ook het Vangnet Sport en Bewegen. 

Het doel is om structureel samen te werken met partners in de directe omgeving van het kind, om zo sociaal-emotionele achterstanden, achterstanden op gebied van gezondheid en leefstijl alsook motorische achterstanden te verkleinen of zelfs geheel op te heffen en om grotere motorische achterstanden te voorkomen. Het vangnet sport en bewegen binnen het Basisschool in Beweging-programma is een samenwerking tussen aangesloten basisscholen en de onderwijsstichting (Mosa Lira), JOGG, GGD Zuid-Limburg, Maastricht Sport en diverse partners in de stad. 

Kijk hier voor meer informatie over het programma Vangnet Sport en Bewegen

Evenementen via Maastricht Sport

Elke Maastrichtse basisschool kan deelnemen aan de evenementen die Maastricht Sport organiseert.
Enkele voorbeelden:

 • Schaatsen tijdens Magisch Maastricht
 • Maastrichtse Kampioenschappen (MK)
  • MK Basketbal
  • MK Voetbal
  • Cruyff Court
    


 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven om onderwijsinstellingen en anderen geïnteresseerden op het gebied van sport- en beweging in het onderwijs van belangrijke informatie te voorzien, zoals de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van bewegen in en rondom de school.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Deel jouw verhalen of ervaringen
Heb jij nog een mooi verhaal of een interessant item voor in de nieuwsbrief? Laat het ons dan vooral weten door te mailen naar communicatie@maastrichtsport.nl 


 

Ben je benieuwd wat er (verder) mogelijk is op jouw school?

Neem vrijblijvend contact op met de combinatiefunctionaris van Maastricht Sport voor een informatiegesprek. Uiteraard komen we ook graag langs om de mogelijkheden te presenteren aan jullie complete team.