Maastricht Sport en onderwijs

Maastricht Sport en Onderwijs: 'Voor een gezonde generatie'

Wij werken mee aan een gezond en sportief klimaat in en om de kindcentra in Maastricht. Goede motorische vaardigheden zijn de basis voor een leven lang sport- en beweegplezier. Samen met onderwijsinstellingen en partners zoals GGD en andere maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat kinderen een actieve en gezonde levensstijl aanleren. Om dit te bereiken hebben we het programma ‘Gezond Kindcentrum in Beweging’ ontwikkeld.


Gezond Kindcentrum in Beweging

Gezond Kindcentrum in Beweging is een uitgebreid leefstijlprogramma rondom de thema’s ‘beweging’ en ‘voeding’. Het programma is actief op 25 kindcentra in Maastricht voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Maastricht Sport kijkt samen met scholen naar de behoeften van leerlingen, ouders en wijk en stellen het pakket samen van onderdelen waarmee zij aan de slag gaan. Een combinatiefunctionaris sport & bewegen van Maastricht Sport gaat hier elk schooljaar mee aan de slag. De invulling van activiteiten binnen het programma verschilt per school. Meer over Gezond Kindcentrum in Beweging


Bewegingsonderwijs

Op elke deelnemende basisschool verzorgen wij de gymlessen voor de klassen 1 t/m 8. Onze vakleerkrachten LO+ zorgen voor een hoge en constante kwaliteit van bewegingsonderwijs op de scholen. Tijdens onze lessen leggen we een basis voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden van leerlingen.


Aanvullende programma's

Binnen het programma Gezond Kindcentrum in Beweging zijn er verschillende programma’s en activiteiten waar de school uit kan kiezen. Ook de precieze invulling van deze activiteiten wordt volledig afgestemd op de school. Voorbeelden hiervan zijn:

Bewegen tijdens de schooldag
Beweging leidt tot een beter leer- en concentratievermogen. Daarom is het belangrijk om zitgedrag te verminderen. Ook buiten de gymlessen wordt er dus aandacht besteed aan bewegen. Voorbeelden hiervan zijn energizers tijdens lessen, de daily mile, dynamische schooldag en schoolpleinspelen.

Voeding
Samen met beweging is voeding het belangrijkste onderdeel in een gezonde leefstijl binnen Gezond Kindcentrum in Beweging. In samenwerking met JOGG GGD kijken we naar de mogelijkheden om in korte tijd kleine stappen te maken die een grote positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van leerlingen. Gezonde voeding tijdens de schooldag is hier een voorbeeld van.

Naschools sportaanbod
We motiveren kinderen om ook na schooltijd te sporten en bewegen. Met deze naschoolse sportactiviteiten laten we kinderen ervaren hoe leuk dit is. Kinderen krijgen de mogelijkheid om nieuwe sporten te ontdekken in hun vertrouwde omgeving. Vaak worden klassen gemengd en worden ze ook op sociaal gebied gestimuleerd.
Meer over Naschools Sportaanbod

Activiteiten en evenementen
In schoolvakanties organiseert Maastricht Sport de 'Experience'. Dit zijn (meestal gratis) activiteiten voor kinderen in het basisonderwijs door heel Maastricht. Daarnaast zijn er meerdere organisaties, zoals Trajekt en Kaleidoscoop, die door het jaar heen verschillende sportieve en culturele activiteiten in de wijken verzorgen.
Meer over de Experience

Vangnet Sport & Bewegen
Wanneer dat nodig is bieden we extra ondersteuning aan kinderen op het gebied van motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en een gezonde en sportieve levensstijl. Door hier op jonge leeftijd aan te werken in een veilige en vertrouwde omgeving worden problemen op latere leeftijd vaak voorkomen.
Meer over Vangnet Sport en Bewegen

SPORT+
Van voor- tussen- en naschools sporten op school tot wijkactiviteiten, passende evenementen en gerichte doorverwijzingen naar sportverenigingen. De vakleerkrachten LO+ ondersteunen kinderen en ouders in de weg naar passend beweegaanbod. Ook zijn ze intermediair bij het Jeugdfonds Sport.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!