Maastricht Sport verbindt

Maastricht Sport en onderwijs

Maastricht Sport verbindt

Het primaire doel van Maastricht Sport is om elke Maastrichtenaar aan het sporten en bewegen te krijgen én houden. Om die reden slaat Maastricht Sport op een laagdrempelige manier de brug richting sportclubs en verenigingen. Daarnaast ontwikkelt Maastricht Sport sport- en beweegprogramma's voor doelgroepen die niet of beperkt terecht kunnen bij bestaande sportverenigingen.

Deze programma's zijn afgestemd op de specifieke wensen en behoeftes van de uiteenlopende doelgroepen. Alle programma's vallen onder één van de vier pijlers:

- Maastricht Sport en onderwijs

- Maastricht Sport en gezondheid

- Maastricht Sport en zorg & participatie

- Maastricht Sport en sport

Nauwe samenwerking

De sport- en beweegprogramma's worden in samenwerking met derden opgesteld, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, medische partners en Leger de Heils. Ook worden ook programma's uitgevoerd door partners in opdracht van Maastricht Sport.
In Maastricht zijn naast Maastricht Sport veel organisaties die sportactiviteiten aanbieden. In de meeste gevallen zijn dit sportverenigingen, maar het kunnen ook stichtingen of commerciële organisaties zijn.

Overzicht sportactiviteiten: