Maastricht Sport verbindt

Maastricht Sport en onderwijs

Maastricht Sport verbindt

Elke Maastrichtenaar aan het sporten en bewegen krijgen, dat is het primaire doel van Maastricht Sport! Maar hierna is het ook belangrijk om te blijven bewegen. En om deze reden werkt Maastricht Sport samen met verschillende sportclubs en verenigingen. Maastricht Sport zorgt voor de brug richting sportclubs en verenigingen. Daarnaast ontwikkelt Maastricht Sport sport- en beweegprogramma's voor doelgroepen die niet of beperkt terecht kunnen bij bestaande sportverenigingen.

Deze programma's zijn afgestemd op de specifieke wensen en behoeftes van de uiteenlopende doelgroepen. Alle programma's vallen onder één van de vier pijlers:

- Maastricht Sport en onderwijs

- Maastricht Sport en gezondheid

- Maastricht Sport en zorg & participatie

- Maastricht Sport en sport

Nauwe samenwerking

De sport- en beweegprogramma's worden in samenwerking met derden opgesteld, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, medische partners en Leger de Heils. Deze programma's worden ook uitgevoerd door partners in opdracht van Maastricht Sport.
Naast Maastricht Sport zijn er veel organisaties die sportactiviteiten aanbieden. In de meeste gevallen zijn dit sportverenigingen, maar het kunnen ook stichtingen of commerciële organisaties zijn.

Overzicht sportactiviteiten: