Huur een buitensportaccommodatie

Tot de buitensportaccommodaties behoren onder meer voetbalvelden, hockeyvelden, atletiekbaan, jeu de boulesbanen, multifunctionele velden, honkbalveld. Op de meeste buitensportaccommodaties is er sprake van vaste gebruikers. Gebruik van de sportvelden is echter ook mogelijk door derden.

Aanvraag buitensportaccommodaties 
nieuw seizoen 2019-2020

Vanaf 1 augustus 2019

Het aanvraagformulier op deze site is bedoeld voor organisaties/personen die incidenteel een buitensportfaciliteit willen gebruiken.

Met ingang van het nieuwe seizoen moet gebruik van sportpark Jekerdal (voetbalvelden en atletiekbaan) worden aangevraagd bij de stichting Faciliteitengebouw Jekerdal. Hierover volgt binnenkort nadere informatie.

Het nieuwe seizoen 2019-2020 gaat op 1 augustus 2019 van start. Hieronder vind je de formulieren die van toepassing zijn op het nieuwe seizoen 2019-2020.
Het “aanvraagformulier binnen buitensportaccommodatie seizoen 2019-2020” en de “machtiging voor automatische incasso” kunnen digitaal worden ingevuld.

De formulieren dienen compleet en ondertekend te worden verstuurd vóór 24 juni 2019 naar verhuur@maastrichtsport.nl 

1. Aanvraagformulier buitensportaccommodatie seizoen 2019-2020
2. Machtiging automatische incasso 
3. Overzicht buitensportaccommodaties seizoen 2019-2020
4. Tarieven en basisgegevens buitensportaccommodaties seizoen 2019-2020
5. Algemene voorwaarden gebruik gemeentelijke buitensportaccommodaties seizoen 2019-2020
6. Bijzondere data seizoen 2019-2020

Enkel van toepassing voor voetbal clubs
7. Normen trainingen-wedstrijden voetbal seizoen 2019-2020

Heb je problemen met het downloaden of invullen van de formulieren neem dan gerust contact met ons op via verhuur@maastrichtsport.nl of 043 350 4500.


Aanvraag buitensportaccommodaties
lopend seizoen 2018-2019

t/m 31 juli 2019

Wil je een aanvraag doen voor het lopend seizoen 2018-2019 stuur dan een mailtje naar verhuur@maastrichtsport.nl.

Voor dit seizoen gelden onderstaande formulieren:

1. Aanvraagformulier buitensportaccommodatie 2018-2019
2. Tarieven buitensportaccommodaties 2018-2019
3. Overzicht buitensportaccommodaties 2018-2019
4. Algemene voorwaarden buitensportaccommodaties 2018-2019
5. Toelichting indienen aanvraag 2018-2019