Huur een buitensportaccommodatie

Tot de buitensportaccommodaties behoren onder meer voetbalvelden (gras en kunstgras), hockeyvelden, atletiekbaan, jeu de boulesbanen, multifunctionele velden, honkbalveld, schietstrook, rugby/american football/lacrosse/gaelic footbalveld, korfbalvelden etc. Op de meeste buitensportaccommodaties is er sprake van vaste gebruikers. Deze beschikken in de meeste gevallen over een (eigen) kantine en voor hun tak van sport benodigde materialen. Gebruik van de sportvelden is echter ook mogelijk door derden.

De sportparken worden op twee verschillende manieren beheerd:​ Op de sportparken Geusselt en West is (gedeeltelijk) beheer van de zijde van Maastricht Sport (de zogenaamde sportparken met beheer). In geval van incidenteel gebruik van deze parken kunnen huurders terugvallen op faciliteiten (kleedkamers, verlichting etc.) van en beheerders van Maastricht Sport.
Op sportparken waar geen beheerders van Maastricht Sport aanwezig zijn, dienen huurders voor het gebruik van faciliteiten, contact op te nemen met de hoofdgebruikers van het park.

U kunt een verzoek indienen, om gebruik te maken van een buitensportaccommodatie, in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat de grasvelden over het algemeen tijdens de zomervakantie niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud. 

Als u een aanvraag indient, dient u gebruik te maken van het “aanvraagformulier gemeentelijke buitensportaccommodatie 2018-2019”. In de “toelichting indienen aanvraag buitensport 2018-2019” is een toelichting gegeven op het indienen van een aanvraag. Na invulling, dient u het document op te slaan en te mailen naar verhuur@maastrichtsport.nl.

Als u een accommodatie gebruikt, gaat u akkoord met de “algemene voorwaarden buitensportaccommodatie 2018-2019” en de tarieven zoals vermeld in het overzicht “tarieven en basisgegevens gemeentelijke buitensportaccommodaties 2018-2019”. In dit overzicht staan ook alle door Maastricht Sport geëxploiteerde buitensportaccommodaties vermeld. Met het formulier “machtiging doorlopende automatische incasso” kunt u de betaling van het gebruikerstarief regelen.