Sport en participatie

Een leven lang bewegen

Sport en bewegen verbindt mensen en kent vele sociale componenten. Het welzijn en welbevinden van burgers in de stad krijgt door middel van sport een extra impuls. Sport kan worden ingezet als middel: bijvoorbeeld om leeftijdsgenoten te leren kennen, om eenzaamheid tegen te gaan of als zinvolle dagbesteding. Maar sport en bewegen kan ook een waardevol middel zijn om het zelfvertrouwen te vergroten en het gevoel hebben erbij te horen.

Op het gebied van Participatie richt Maastricht Sport zich op 3 onderdelen:

 • Meedoen in Maastricht
  Kinderen in armoede betrekken bij sport en cultuur
 • SMILE
  De wijken Heugem, Randwyck en de Heeg in beweging
 • Beweeggroepen Maastricht Sport
  Elke Maastrichtenaar kan meedoen met sport en bewegen Meedoen in Maastricht 
Maastricht Sport heeft als lokale projectleider de taak om verschillende partijen met elkaar te verbinden en te komen tot een gezamenlijke aanpak om kinderen in armoede meer bij sport en cultuur te betrekken.

Voorbeelden van projecten:  

 • Naschoolse kennismakingslessen: ‘sport en cultuur’
 • Fietsles voor asielzoekers
 • Vakdocent Lichamelijk Opvoeding verwijst kinderen en ouders actief door naar het brede sportaanbod in Maastricht.

Studenten van de Fontys Sporthogeschool voeren afstudeeronderzoeken uit binnen dit thema om meer waardevolle informatie te verzamelen die ten goede kunnen komen aan dit project.

Dit alles gebeurt middels een intensieve samenwerking, ketenpaanpak, kennisdeling en kennisverbreding met verschillende partners zoals Kaleidoscoop, Mosa Lira, NOVO College, AZC, Sociale Zaken en Integratie Jekerdal Sportief.

Meedoen in Maastricht is een initiatief van Stichting Leergeld, Jeugdfonds Cultuur en Jeugdfonds Sport in opdracht van Provincie Limburg.SMILE
Maastricht Sport ondersteunt de Stichting SMILE bij het realiseren van hun plannen om de wijken Heugem, Randwyck en de Heeg in beweging te krijgen. Dit initiatief is ontstaan uit ideeën van vrijwilligers van RKHSV Heugem om een maatschappelijke rol te vervullen in de buurt.


Enkele voorbeelden:

 • Voor volwassenen en senioren worden er leuke activiteiten georganiseerd
 • Levanto verricht elke maandagmorgen met cliënten werkzaamheden op het park
 • In de gezellige Hoeskamer ontmoeten senioren leeftijdsgenoten
 • Ouders van de voetballende jeugd hoeft niet langer stil te staan tijdens de trainingen omdat ze op hetzelfde tijdstip kunnen meedoen met een bootcamp

Meer informatie via www.smile043.nlSport- en beweeggroepen
Fanatiek sporter of beginner. Met of zonder beperking of lichamelijke klacht. Jong of oud. Elke Maastrichtenaar kan onbezorgd sporten of bewegen. Maastricht Sport is er voor burgers die niet terecht kunnen bij sportclubs of verenigingen door bijvoorbeeld een tekort aan financiële middelen of omdat sporten gewoonweg een te grote stap is. Speciaal voor hen is er een uitgebreid en gratis beweegaanbod bij Maastricht Sport. Er zijn sport- en beweegactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen, op verschillende locaties door heel Maastricht. Bewegen, mensen leren kennen en plezier staan voorop in de lessen.

Bekijk het volledige sportaanbod via www.maastrichtsport.nl/bewegen