Zorg en participatie

Maastricht Sport en zorg & particpatie 

Sporten en bewegen verbindt mensen en kent daarnaast vele sociale componenten. Het welzijn en welbevinden van burgers in de stad krijgt door middel van sport een extra impuls. Er zijn talloze voorbeelden waarbij sport als verbindende kracht een grote rol speelt in de sociale ontwikkeling van eenieder. Samen spelen, als team gezamenlijk een opdracht vervullen, het ontdekken van talenten. De activiteiten van Maastricht Sport zijn grotendeels gericht op burgers en wijken in de stad Maastricht die een extra steun in de rug kunnen gebruiken.

Een van de programma’s die zicht richt op mensen met een extra hulpvraag is Zorg in Beweging. Samen met verschillende partners werken we om bewegen voor iedereen mogelijk te maken, ook voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

Zorg in beweging

Sociale Zaken

Sport wordt ook ingezet als middel door de afdeling participatie binnen Sociale Zaken van gemeente Maastricht. Zij gebruiken sport om mensen een stap in de goede richting te brengen op het gebied van participatie. Door vaste wekelijkse sportactiviteiten krijgt men structuur in hun leven, leert men om afspraken na te komen, wordt het zelfvertrouwen vergroot en leert men om adequaat om te gaan met leeftijdsgenoten. Deze zaken zijn allemaal belangrijk zijn om weer actief aan de samenleving deel te nemen. De deelnemers worden gevolgd in hun ontwikkeling en van daaruit worden stappen ondernomen. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan een volgende stap zijn.


Leger des Heils

Maastricht Sport heeft in samenwerking met het Leger des Heils verschillende programma’s opgestart gericht op mensen die gebruik maken van de diensten van het Leger des Heils. Met behulp van deze programma’s probeert Maastricht Sport samen met het Leger des Heils onder andere eenzaamheid tegen te gaan en het leven een positieve wending te geven.

In samenwerking met het Leger des Heils biedt Maastricht Sport ook eenmaal per week een beweegmoment op locatie bij verschillende partijen. Onder andere Mondriaan, Levanto, Maasveld en Radar zijn overtuigd van de positieve gevolgen die deze beweegmomenten met zich mee brengen op patiënten binnen de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Per organisatie/partij wordt gekeken naar de wensen en behoeftes van de bewoners/cliënten. Op deze manier worden drempels verlaagd, knelpunten verzacht en bewegen gemotiveerd. Door het aanbieden van een beweegmoment op locatie door Maastricht Sport worden verschillende drempels weggenomen zoals vervoer, onzekerheden over onbekende locatie en kosten. Om de bewoners nog meer te enthousiasmeren en op hun gemak te stellen is er ook iedere week een buurtsportcoach aanwezig.

Bekijk hieronder het filmpje over Stichting Life Goals Nederland een initiatief van Maastricht Sport en Leger des Heils dat wil bijdragen aan een samenleving waarin niemand buitenspel staat. Klik op de afbeelding om de video te starten.


Geusselthal in Beweging

46% van de leeftijdsgroep 65 tot 74 jarigen in Maastricht voelt zich regelmatig zeer eenzaam. Ook hier wilt Maastricht Sport met beweging verandering in brengen. Beweging en sport verbindt mensen, zodoende is er een samenwerking ontstaan tussen Envida, Kompenei, Fysio Zuyd en Maastricht Sport om de Geusselthal als ontmoetingsplek voor senioren in te zetten.


Playing for Success

Niet voor iedereen verloopt school zoals gewenst. Soms verloopt het door sociaal-emotionele redenen niet goed en daarom is Playing for Success opgericht. Dit is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Playing for Success doelt op een betere motivatie en meer zelfvertrouwen met als einddoel dat ook de schoolprestaties beter worden. In samenwerking Fontys Sporthogeschool verzorgt Maastricht Sport een wekelijks programma. Wekelijks staat een nieuw thema centraal om zo de kinderen ook te motiveren om buiten het programma zich aan te sluiten bij een vereniging.


Mix Sport Club

Een kerndoelstelling van Maastricht Sport is iedereen op zijn eigen niveau plezier te laten beleven aan sporten en bewegen en is daarom voor alle kinderen die (nog) niet toe zijn aan het sporten bij een vereniging de Mix Sport Club gestart. Ondanks het gevarieerde Maastrichtse aanbod op het gebied van sport en bewegen zijn er namelijk kinderen voor wie de drempel om zich aan te melden bij een club of vereniging toch te hoog is. Dit kan verschillende redenen hebben. De Mix Sport Club is een klein en veilig sportgroepje van maximaal 10 kinderen die deelnemen aan een gevarieerd sportprogramma. De kinderen maken telkens kennis met een nieuwe sport waarbij ze op een speelse manier aan individuele doelen kunnen werken. Deze doelen kunnen variëren van ‘vriendjes leren maken’ tot ‘beter worden in balsporten’. Maastricht Sport probeert hierbij kinderen te stimuleren om de overstap te maken naar een vereniging. Het doel van Maastricht Sport is het leggen van een basis voor een leven lang plezierig bewegen.

Contact

Wil je meer informatie over deze projecten of zoek je een partner om projecten mee te ontwikkelen? Neem dan vrijblijvend contact op met coördinator Sport en Bewegen Hein Poell.

MEER NIEUWS Maastricht Sport  zorg & participatie