Nieuws
12-04-2021 - Sportuurtje voor kinderen asielzoekerscentrum
Als onderdeel van het proefproject ‘Meedoen in Maastricht’ werkt Maastricht Sport samen met verschillende partijen om meer kinderen te laten sporten. Bijvoorbeeld met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en Fontys Sporthogeschool. Zo kunnen kinderen kennismaken met sport en cultuur.

01-03-2021 - Ieder kind moet kunnen meedoen: ook in Maastricht
Zowel kinderen in armoede als vluchtelingenkinderen vinden vaak de weg niet naar georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’, bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder de pilot ‘Meedoen in Maastricht’. Om invulling te geven aan deze pilot, slaan de gemeentelijke onderdelen Kaleidoscoop en Maastricht Sport de handen ineen, om er samen voor te zorgen dat meer kinderen en jongeren mee kunnen doen aan sportieve of culturele activiteiten.