Accommodaties en voorzieningen

Vieuw over Sportpark West

Accommodaties & voorzieningen Maastricht Sport

Maastricht Sport beheert een groot aantal binnen-/buitensportaccommodaties. Particulieren en organisaties kunnen deze accommodaties huren voor incidenteel of veelvuldig gebruik (per seizoen). Verderop treft u algemene informatie hierover aan. Wilt u een evenement of grote activiteit organiseren neem dan contact met Maastricht Sport. In dat geval kunnen andere tarieven en voorwaarden van toepassing zijn. Ook het Geusseltbad wordt door Maastricht Sport geëxploiteerd. Daarnaast exploiteert Maastricht Sport een groot aantal openbare sportplekken en speelvoorzieningen.

Binnen- en buitensportaccommodaties zijn meestal toegankelijk met sleutel
Gebruikers van een binnen- of buitensportaccommodatie dienen (met uitzondering van sportpark West en de Geusselt omdat daar een beheerder aanwezig is) zichzelf toegang tot de accommodatie te verschaffen. Hiertoe dient men over een sleutel te beschikken die kan worden afgehaald bij Maastricht. Voor deze sleutel betaalt u een borgbedrag van € 50,- (per sleutel). Voor het afhalen/terugbrengen van sleutel van de sportaccommodaties kunt u terecht bij Maastricht Sport. Het betalen van het verschuldigde bedrag kan met pin of contant. Haalt u de sleutel af, neem dan de reserveringsbevestiging mee. Brengt u de sleutel terug, neem dan het afschrift mee van het sleutelafgifteformulier. Het wordt op prijs gesteld als u vooraf een afspraak maakt voor het afhalen/terugbrengen van de sleutel.

Bij terugbezorging van de sleutel wordt het borgbedrag contant terugbetaald. Krijgt u een bedrag van meer dan € 250,- retour, dan maakt u ook best een afspraak zodat wij voldoende cashgeld in voorraad hebben.

Faciliteiten per accommodatie
U kunt bij Maastricht Sport informeren over welke faciliteiten een accommodatie beschikt. Handmateriaal en klein spelmateriaal maken geen deel uit van de basisfaciliteiten.

Meldingen/opmerkingen
Heeft u een vraag over de sportaccommodaties of wilt u een melding doorgeven dan kan dit bij voorkeur door het sturen van een mail naar info@maastrichtsport.nl. Wilt u liever telefonisch contact hierover bel dan met 043-3504500.

HUUR BINNENSPORTACCOMMODATIES
Wenst u in het schooljaar/sportseizoen 2018-2019 een door Maastricht Sport geëxploiteerde binnensportaccommodatie te huren dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met het “aanvraagformulier binnensport 2018-2019”. Na invulling, dient u het document op te slaan en te mailen naar verhuur@maastrichtsport.nl. In de “toelichting indienen aanvraag binnensport 2018-2019” is een toelichting gegeven op het indienen van een aanvraag. Als u een accommodatie gebruikt, gaat u akkoord met de “algemene voorwaarden binnensport 2018-2019” en de “tarieven binnensportaccommodaties 2018-2019”.

In het “overzicht binnensportaccommodaties 2018-2019” staan alle door Maastricht Sport geëxploiteerde binnensportaccommodaties vermeld. Met het formulier “machtiging doorlopende automatische incasso” kunt u de betaling van het gebruikerstarief regelen.

Onderstaande documenten zijn van belang wanneer u een aanvraag indient
1. Aanvraagformulier binnensport 2018-2019
2. Toelichting indienen aanvraag binnensport 2018-2019
3. Algemene voorwaarden binnensport 2018-2019
4. Tarieven binnensportaccommodaties 2018-2019
5. Overzicht binnensportaccommodaties 2018-2019
6. Machtiging doorlopende automatische incasso

Tot de binnensportaccommodaties behoren onder meer gymzalen, sportzalen en sporthallen. Deze zijn steeds voor een periode van maximaal 1 sportseizoen te gebruiken, waarbij sprake is van gedeeld gebruik met anderen. Dat betekent dat na gebruik de accommodatie weer opgeruimd achter gelaten moet worden zodat de volgende klant deze direct kan gebruiken.

Gemeentelijke binnensportaccommodaties online op beschikbaarheid bekijken of reserveren
Wanneer u een binnensportaccommodatie wilt huren of de beschikbaarheid ervan wilt bekijken, kunt u het online reserveringssysteem gemeentelijke sportaccommodaties raadplegen. U kunt zien wanneer een accommodatie vrij is (inloggen niet nodig) en/of een reservering plaatsen (inloggen noodzakelijk).

Betalingswijze gebruik binnensportaccommodatie
Gebruikers dienen de verschuldigde kosten voor het gebruik van de binnensportaccommodatie te voldoen:
1. door contante betaling bij Maastricht Sport (in geval van incidentele reservering aan de balie)
2. via automatische incasso (in geval van reservering via medewerker Maastricht Sport) (download hier het incassoformulier)
3. via ideal (in geval van online reservering).

VERHUUR BUITENSPORTACCOMMODATIES

Tot de buitensportaccommodaties behoren onder meer voetbalvelden (gras en kunstgras), hockeyvelden, atletiekbaan, jeu de boulesbanen, multifunctionele velden, honkbalveld, schietstrook, rugby/american football/lacrosse/gaelic footbalveld, korfbalvelden etc. Op de meeste buitensportaccommodaties is er sprake van vaste gebruikers. Deze beschikken in de meeste gevallen over een (eigen) kantine en voor hun tak van sport benodigde materialen. Gebruik van de sportvelden is echter ook mogelijk door derden.

De sportparken worden op twee verschillende manieren beheerd:​ Op de sportparken Geusselt en West is (gedeeltelijk) beheer van de zijde van Maastricht Sport (de zogenaamde sportparken met beheer). In geval van incidenteel gebruik van deze parken kunnen huurders terugvallen op faciliteiten (kleedkamers, verlichting etc.) van en beheerders van Maastricht Sport.
Op sportparken waar geen beheerders van Maastricht Sport aanwezig zijn, dienen huurders voor het gebruik van faciliteiten, contact op te nemen met de hoofdgebruikers van het park.

Aanvragen buitensportaccommodatie seizoen 2018-2019
U kunt een verzoek indienen, om gebruik te maken van een buitensportaccommodatie, in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat de grasvelden over het algemeen tijdens de zomervakantie niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud. 

Als u een aanvraag indient, dient u gebruik te maken van het “aanvraagformulier gemeentelijke buitensportaccommodatie 2018-2019”. Na invulling, dient u het document op te slaan en te mailen naar verhuur@maastrichtsport.nl.

Als u een accommodatie gebruikt, gaat u akkoord met de “algemene voorwaarden buitensportaccommodatie 2018-2019” en de tarieven zoals vermeld in het overzicht “tarieven en basisgegevens gemeentelijke buitensportaccommodaties 2018-2019”. In dit overzicht staan ook alle door Maastricht Sport geëxploiteerde buitensportaccommodaties vermeld. Met het formulier “machtiging doorlopende automatische incasso” kunt u de betaling van het gebruikerstarief regelen.

Onderstaande documenten zijn van belang wanneer u een aanvraag indient
1. Aanvraagformulier gemeentelijke buitensportaccommodatie 2018-2019
2. Algemene voorwaarden buitensportaccommodatie 2018-2019
3. Tarieven en basisgegevens gemeentelijke buitensportaccommodaties 2018-2019
4. Machtiging automatische incasso doorlopende


OPENBARE SPORTPLEKKEN EN SPEELVOORZIENINGEN
Maastricht Sport exploiteert verspreid over de hele stad sportfaciliteiten die gratis en zonder reservering gebruikt kunnen worden.

Basketbalvelden.pdf
Jeu-de-boulesbanen.pdf
Sportkooien.pdf
Trapveldjes.pdf

VERHUUR ZWEMBADEN GEUSSELTBAD

Het is mogelijk om een of meerdere zwembaden van het Geusseltbad af te huren. Elk bad heeft zijn eigen specificaties. Daarmee biedt het Geusseltbad faciliteiten voor nagenoeg elke doelgroep of gewenste activiteit. Een toezichthouder is inbegrepen in het tarief. Desgewenst verzorgen wij voor u de begeleiding van een activiteit of de instructie. Ook is het mogelijk de organisatie van een activiteit in onze handen te leggen. Wij informeren u graag over beschikbaarheid van de baden en adviseren u op deskundige wijze over de invulling van activiteiten.

Onderstaande documenten zijn van belang wanneer u een aanvraag indient
1. Algemene gebruiksvoorwaarden Geusseltbad seizoen 2018-2019, deel A.pdf
2. Algemene gebruiksvoorwaarden Geusseltbad seizoen 2018-2019, deel B, met zelftoezicht.pdf
3. Tarieven Geusseltbad seizoen 2018-2019.pdf
4. Overzicht bijzondere dagen Geusseltbad seizoen 2018-2019.pdf

Voor vragen kunt u terecht bij Maastricht Sport.