Ieder kind moet kunnen meedoen: ook in Maastricht

Zowel kinderen in armoede als vluchtelingenkinderen vinden vaak de weg niet naar georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’, bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder de pilot ‘Meedoen in Maastricht’. Om invulling te geven aan deze pilot, slaan de gemeentelijke onderdelen Kaleidoscoop en Maastricht Sport de handen ineen, om er samen voor te zorgen dat meer kinderen en jongeren mee kunnen doen aan sportieve of culturele activiteiten.
 In Limburg groeien ruim 21.000 kinderen en jongeren in armoede op. Dankzij ondersteuning via een van de jeugdfondsen (Stichting Leergeld Limburg, Jeugdfonds Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg), kan de helft van deze kinderen wél meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten. Dat betekent echter ook dat er nog heel veel kinderen zijn die de weg níet kunnen vinden. Dit zijn met name kinderen uit arme gezinnen of kinderen met een migratie achtergrond. Financiële redenen zijn een mogelijke oorzaak, maar ook taalproblemen, prioritering, cultuurverschillen, communicatieproblemen, laaggeletterdheid en gebrek aan goede begeleiding spelen mee.

Pilotprojecten in Limburg

Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’ bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder de pilot ‘Meedoen in Maastricht’. Het doel van deze pilotprojecten is om belemmeringen weg te nemen en meer kinderen aan het meedoen te krijgen én houden binnen anders georganiseerd of regulier aanbod. De jeugdfondsen en aangesloten pilotpartners willen meer kinderen uit (stille) armoede gezinnen en migratiegezinnen structureel bereiken met sport- en cultuuraanbod en samen met stakeholders een structurele oplossing zoeken voor deze kinderen.

‘Meedoen in Maastricht’

Maastricht Sport en Kaleidoscoop, beiden onderdeel van Gemeente Maastricht, hebben in het kader van de pilot ‘Meedoen in Maastricht’ een programma ontwikkeld met verschillende organisaties en partners. Het doel van dit programma is om ervoor te zorgen dat de 30% die nu niet deelneemt aan georganiseerd sport en cultuuraanbod, wél gaat deelnemen en de weg naar het aanbod kan vinden. Er worden de komende tijd verschillende mogelijkheden en oplossingen op touw gezet om deze niet-deelnemende groep te ondersteunen. Hiervoor werken Maastricht Sport en Kaleidoscoop nauw samen met COA Maastricht, Mosa Lira, NOVO College, SZMH (Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland), Trajekt en IJS (Integratie Jekerdal Sportief).

  • Kennismakingstrajecten sport en cultuur op verschillende basisscholen en het NOVO College;
  • Binnen het COA worden er culturele- en beweegactiviteiten aangeboden voor kinderen, jongeren en volwassenen;
  • Op vijf scholen van Mosa Lira ontwikkelen de vakleerkrachten Sporten & Bewegen en een cultuurcoach een ketenaanpak waarbij kinderen beter doorverwezen worden naar structureel aanbod;
  • Binnen SC Jekerdal loopt het project Integratie Jekerdal Sportief (IJS), waardoor kinderen en tieners van het AZC eenvoudig kunnen aansluiten bij de voetbalclub;
  • Er wordt onderzoek gedaan naar hoe andere verenigingen zich kunnen ontwikkelen door de niet bereikte doelgroep toch te bereiken;
  • Trajekt zet binnen hun eigen programmering meer in op de doorverwijzing naar structurele deelname aan sport en cultuur, middels workshops en kennismaking met verenigingen;
  • Vier consulenten van Sociale Zaken werken mee aan een ketenaanpak om statushouders door te verwijzen naar het programma Beweeg Bewust.

Lees meer over de pilotprojecten van Meedoen in Limburg: www.meedoeninlimburg.nl/pilotprojecten

Blijft op de hoogte over Meedoen in Maastricht via: www.maastrichtsport.nl/meedoenmaastricht