Vangnet sport en bewegen

Voor een gezond en gelukkig leven, is het van belang dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 

Met het ‘Vangnet Sport & Bewegen’ bieden we extra ondersteuning aan kinderen op het gebied van motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en een gezonde en sportieve levensstijl. Door hier preventief aan te werken kunnen problemen op latere leeftijd vaak voorkomen worden. 

Binnen het Vangnet Sport & Bewegen zijn er verschillende beweegprogramma’s waarin de kinderen extra begeleid worden in een veilige en vertrouwde omgeving:


Over het traject
Wanneer er opvallendheden rondom de ontwikkeling of leefstijl van een kind worden gesignaleerd, kan er worden bekeken of het kind baat heeft bij deelname aan een van de programma's. Er vindt in dit geval een gesprek plaats met de ouders of verzorgers. De lesgever volgt de ontwikkeling, en koppelt dit terug aan alle betrokkenen. Ten slotte wordt ook het eventuele vervolgtraject besproken om het kind door te verwijzen naar regulier aanbod van een vereniging of sportaanbieder. Onderstaand schema toont een voorbeeld hoe het traject kan verlopen. Deze aanpak is voor iedere school verschillend en daarom maatwerk.


Met wie bieden we dit aan?
Dit is een programma in samenwerking met de basisscholen en onderwijsstichtingen (MosaLira en Stichting Kom Leren), JOGG, GGD Zuid-Limburg, Trajekt, (kinder)fysiopraktijken en andere partners in de stad. Samen zorgen wij ervoor dat elk kind zich goed voelt en op een eigen manier kan sporten en bewegen.

In contact met ons onderwijsteam

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!