Vangnet sport en bewegen

Wanneer dat nodig is bieden we extra ondersteuning met het ‘Vangnet Sport & Bewegen’ op het gebied van:

  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Gezonde en sportieve levensstijl

Wanneer een ouder, verzorger of een vak- of groepsleerkracht denkt dat een kind hier baat bij heeft kan er worden doorverwezen naar dit programma. De vakleerkracht LO+ nodigt ouders uit voor een gesprek om de mogelijkheden te bekijken. Er worden verschillende beweegprogramma’s aangeboden waar een kind aan kan deelnemen in een veilige en vertrouwde omgeving:


Hoe verloopt het programma?
Tijdens de deelname aan het programma houdt de vakleerkracht LO+ de ouders op de hoogte over de ontwikkelingen. Ter afsluiting kan het kind worden doorverwezen naar een passende sport of vereniging. In het onderstaand schema zie je een voorbeeld van de stappen die er zijn. Elk kind is anders. Daarom is deze aanpak altijd maatwerk en kan deze hiervan verschillen.
 


Met wie bieden we dit aan?
Dit is een programma in samenwerking met de basisscholen en onderwijsstichtingen: MosaLiraStichting Kom Leren, JOGG, GGD Zuid-Limburg, Trajekt, (kinder)fysiopraktijken en andere partners in de stad. Samen zorgen wij ervoor dat elk kind zich goed voelt en op een eigen manier kan sporten en bewegen.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!