Ieder kind moet kunnen meedoen: ook in Maastricht

Ieder kind moet kunnen meedoen: ook in Maastricht

Ieder kind moet kunnen meedoen: ook in Maastricht

Zowel kinderen in armoede als vluchtelingenkinderen vinden vaak de weg niet naar georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’, bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder de pilot ‘Meedoen in Maastricht’. Om invulling te geven aan deze pilot, slaan de gemeentelijke onderdelen Kaleidoscoop en Maastricht Sport de handen ineen, om er samen voor te zorgen dat meer kinderen en jongeren mee kunnen doen aan sportieve of culturele activiteiten.

‘Meedoen in Maastricht’
Maastricht Sport en Kaleidoscoop, beiden onderdeel van Gemeente Maastricht, hebben in het kader van de pilot ‘Meedoen in Maastricht’ een programma ontwikkeld met verschillende organisaties en partners. Het doel van dit programma is om ervoor te zorgen dat de 30% die nu niet deelneemt aan georganiseerd sport en cultuuraanbod, wél gaat deelnemen en de weg naar het aanbod kan vinden. Er worden de komende tijd verschillende mogelijkheden en oplossingen op touw gezet om deze niet-deelnemende groep te ondersteunen. Hiervoor werken verschillende partners.
 

 • Mosa Lira
  Op verschillende Mosa Lira scholen gaan de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding (LO+) in gesprek met kinderen en ouders om hen door te verwijzen naar beweegaanbieders. Hierbij kunnen ze ook ondersteuning bieden aan de ouders bij het inschrijven en onderhouden van contact met de vereniging. Ook worden er naschoolse kennismakingslessen georganiseerd voor culturele activiteiten zoals muziek, beeldende kunst en theater.
   
 • NOVO college
  Kinderen kunnen gedurende het schooljaar deelnemen aan kennismakingslessen voor sport en cultuur. Voor kinderen die moeite hebben met fietsen worden er zelfs fietscursussen aangeboden. Met de voetbalclub SC Jekerdal is er nauw contact om leerlingen door te verwijzen.
   
 • Integratie Jekerdal Sportief (IJS)
  Een student van Fontys Hogeschool heeft in samenwerking met IJS en SC Jekerdal onderzoek gedaan naar de succesvolle opname van asielzoekers en statushouders bij hun club. Hieruit is een checklist ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om asielzoekers en statushouders makkelijker welkom te heten in hun sportclub of -vereniging. Daarnaast werkt IJS samen met verschillende verenigingen aan een aanbod van veilige sportomgevingen voor migranten. In deze video van Jeugdfonds Sport & Cultuur vertellen wij je meer over de samenwerking met IJS.
   
 • AZC
  Er worden structureel beweegactiviteiten en kennismakingslessen aangeboden voor jeugd en volwassenen. Zo kunnen kinderen in het asielzoekerscentrum aan de François de Veijestraat kennismaken met sport en cultuur. Een student van Fontys Sporthogeschool heeft een doorverwijskaart ontwikkeld waarmee professionals asielzoekers beter kunnen doorverwijzen naar het (vaak gratis) sportaanbod in de stad. Ook is er een fietscursus georganiseerd voor volwassenen, zodat zij zichzelf veilig kunnen verplaatsen op een fiets. Als afsluiting zijn zij naar het Bonnefantemuseum gefietst voor een bezoekje.
  Bekijk een artikel hierover in de AZC Krant Maastricht (pagina 3)
   
 • Trajekt
  De welzijnsorganisatie besteedt binnen bestaande activiteiten in vier wijken in Maastricht, meer aandacht aan sport en cultuur en de doorverwijzing naar structureel aanbod.
   
 • Sociale zaken
  Er wordt actief samengewerkt door Maastricht Sport en Sociale Zaken. Hierbij delen zij kennis om vraagstukken aan te pakken als: 'Hoe is sport in te zetten als middel voor maatschappelijke thema’s als integratie?' en 'Hoe kunnen lesgevers beter inspelen op de culturele achtergronden van de deelnemende statushouders aan hun les?'. Consulenten verwijzen de statushouders actief door maar het 12 weken-programma 'Beweeg Bewust'.
   


Pilotprojecten in Limburg
Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’ bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder de pilot ‘Meedoen in Maastricht’. Kijk voor meer informatie over de andere pilotprojecten op de website Meedoen in Limburg >>