Ieder kind moet kunnen meedoen: ook in Maastricht

Ieder kind moet kunnen meedoen: ook in Maastricht

Ieder kind moet kunnen meedoen: ook in Maastricht

Zowel kinderen in armoede als vluchtelingenkinderen vinden vaak de weg niet naar georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’, bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder de pilot ‘Meedoen in Maastricht’. Om invulling te geven aan deze pilot, slaan de gemeentelijke onderdelen Kaleidoscoop en Maastricht Sport de handen ineen, om er samen voor te zorgen dat meer kinderen en jongeren mee kunnen doen aan sportieve of culturele activiteiten.
 

‘Meedoen in Maastricht’

Maastricht Sport en Kaleidoscoop, beiden onderdeel van Gemeente Maastricht, hebben in het kader van de pilot ‘Meedoen in Maastricht’ een programma ontwikkeld met verschillende organisaties en partners. Het doel van dit programma is om ervoor te zorgen dat de 30% die nu niet deelneemt aan georganiseerd sport en cultuuraanbod, wél gaat deelnemen en de weg naar het aanbod kan vinden. Er worden de komende tijd verschillende mogelijkheden en oplossingen op touw gezet om deze niet-deelnemende groep te ondersteunen. Hiervoor werken verschillende partners.

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over de pilot 'Meedoen in Maastricht':


 

Partners

 • Mosa Lira
  Op verschillende Mosa Lira scholen gaan de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding (LO+) in gesprek met kinderen en ouders om hen door te verwijzen naar beweegaanbieders. Hierbij kunnen ze ook ondersteuning bieden aan de ouders bij het inschrijven en onderhouden van contact met de vereniging. Ook worden er naschoolse kennismakingslessen georganiseerd voor culturele activiteiten zoals muziek, beeldende kunst en theater.
   
 • NOVO college
  Kinderen kunnen gedurende het schooljaar deelnemen aan kennismakingslessen voor sport en cultuur. Voor kinderen die moeite hebben met fietsen worden er zelfs fietscursussen aangeboden. Met de voetbalclub SC Jekerdal is er nauw contact om leerlingen door te verwijzen.
   
 • Integratie Jekerdal Sportief (IJS)
  Een student van Fontys Hogeschool heeft in samenwerking met IJS en SC Jekerdal onderzoek gedaan naar de succesvolle opname van asielzoekers en statushouders bij hun club. Hieruit is een checklist ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om asielzoekers en statushouders makkelijker welkom te heten in hun sportclub of -vereniging. Daarnaast werkt IJS samen met verschillende verenigingen aan een aanbod van veilige sportomgevingen voor migranten. In deze video van Jeugdfonds Sport & Cultuur vertellen wij je meer over de samenwerking met IJS.
   
 • AZC
  Er worden structureel beweegactiviteiten en kennismakingslessen aangeboden voor jeugd en volwassenen. Zo kunnen kinderen in het asielzoekerscentrum aan de François de Veijestraat kennismaken met sport en cultuur. Een student van Fontys Sporthogeschool heeft een doorverwijskaart ontwikkeld waarmee professionals asielzoekers beter kunnen doorverwijzen naar het (vaak gratis) sportaanbod in de stad. Ook is er een fietscursus georganiseerd voor volwassenen, zodat zij zichzelf veilig kunnen verplaatsen op een fiets. Als afsluiting zijn zij naar het Bonnefantemuseum gefietst voor een bezoekje.
  Bekijk een artikel hierover in de AZC Krant Maastricht (pagina 3)
   
 • Trajekt
  De welzijnsorganisatie besteedt binnen bestaande activiteiten in vier wijken in Maastricht, meer aandacht aan sport en cultuur en de doorverwijzing naar structureel aanbod.
   
 • Sociale zaken
  Er wordt actief samengewerkt door Maastricht Sport en Sociale Zaken. Hierbij delen zij kennis om vraagstukken aan te pakken als: 'Hoe is sport in te zetten als middel voor maatschappelijke thema’s als integratie?' en 'Hoe kunnen lesgevers beter inspelen op de culturele achtergronden van de deelnemende statushouders aan hun les?'. Consulenten verwijzen de statushouders actief door maar het 12 weken-programma 'Beweeg Bewust'.

   


Praktijkvoorbeelden

 • Doorverwijskaart voor consulenten en begeleiders
  In 2021 onderzocht Maastricht Sport de behoeften van volwassen bewoners van asielzoekerscentra op het gebied van sport en cultuur. Ook vroegen wij de doorverwijzers naar de knelpunten binnen het proces van de doorverwijzing. Hieruit bleek dat er behoefte is aan een duidelijk overzicht van de mogelijkheden binnen het aanbod. Hiervoor hebben wij een doorverwijskaart ontwikkeld die consulenten en begeleiders ondersteuning biedt bij het bespreken van de mogelijkheden. Asielzoekers en statushouders kunnen hierdoor beter worden doorverwezen naar bestaand beweeg- en cultuuraanbod.
  Bekijk de doorverwijskaart

 • Checklist ‘Verwelkomen kinderen & jongeren met een vluchtelingenachtergrond’
  Wat heeft een vereniging nodig bij het verwelkomen van kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond? Met deze vraag ging Maastricht Sport samen met verschillende verenigingen aan de slag. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde wij een checklist die verenigingen inspireert en begeleidt in dit proces. Aan de hand van praktijk- en literatuurvoorbeelden geeft de checklist inzicht in de belangrijkste aandachtspunten. Daarnaast is er per aandachtspunt een bijbehorende handleiding met meer uitleg. Bij elk aandachtspunt stellen we vragen die de verenigingen uitdagen om kritisch naar zichzelf te kijken en creatief te denken in mogelijke oplossingen.
  Wij nodigen alle verenigingen die interesse hebben om te werken met deze doelgroep uit, om deze checklist te gebruiken als groeiend werkdocument. Zo werken we samen aan een Maastricht waarin iedereen kan en mag meedoen.
  Bekijk de checklist
   Pilotprojecten in Limburg

Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’ bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder de pilot ‘Meedoen in Maastricht’. Kijk voor meer informatie over de andere pilotprojecten op de website Meedoen in Limburg >>