Beweeg Bewust re-integratie

Beweeg Bewust re-integratie

Beweeg Bewust Annex, met de doelstelling tot re-integratie, is ontstaan uit de samenwerking van de ketenpartners SZMH, Annex en Maastricht Sport. Dit programma kan worden ingezet als een re-activeringsprogramma waarin bewegen en leefstijl en arbeidsrelevante competenties centraal staan. 

Bewegen is niet alleen belangrijk om gezond te zijn of te blijven maar is ook een belangrijk aspect in het zelfredzaam en economisch zelfstandig maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Met behulp van een beweegprogramma kunnen deelnemers het sociale isolement doorbreken, het opdoen van succeservaringen en ervaring opdoen met de normen en waarden die ook gelden bij een baan, zoals het nakomen van afspraken en oppakken van opdrachten. 

Kortom, bewegen draagt bij aan positieve gezondheid.  

De werkwijze 

Deelnemers gaan in kleine groepjes met aandacht voor individuele begeleiding aan de slag met bewegen en arbeidsrelevante competenties. 

Maastricht Sport heeft samen met artsen van het MUMC+, huisartsen en fysiotherapeuten uit Maastricht dit beweegprogramma opgesteld. Via Annex is het mogelijk om kosteloos met dit programma aan de slag te gaan als onderdeel van het re-integratie traject. De consulent van (potentiële) deelnemer bepaalt in samenspraak of deelname aan Beweeg Bewust mogelijk is.

Bewegen werkt
Deelnemers van Beweeg Bewust voelen zich gezonder en fitter. Uit onderzoek blijkt dat conditie, kracht, lenigheid en balans verbeterd zijn na acht weken bewegen.

Kennismaking
De beweegcoach van Maastricht Sport meet tijdens een kennismakingsgesprek hoe gezond en fit de deelnemer is. Conditie, kracht, lenigheid en balans worden bepaald. Daarna wordt bekeken welke vorm van sport en bewegen het beste past.

Begeleiding
Er wordt bekeken welke begeleiding het beste past bij de persoonlijke situatie. Dit kan betekenen dat de deelnemer in een kleine groep gaat sporten of aansluit bij een groepje dat al met de gekozen sport bezig is.

Gaat de deelnemer vooruit?
Na 8 weken meet de beweegcoach van Maastricht Sport de vooruitgang. 


  

Contact

Heb je vragen over Beweeg Bewust Annex bij re-integratie?
Neem dan contact op met:

beweegbewust@maastricht.nl