Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

Een van de kerntaken van Maastricht Sport is het aanbieden van activiteiten en begeleiding aan te bieden met als doel sportverenigingen vitaal te maken en te houden.

Sportverenigingen stuiten in hun streven naar vitaliteit op allerlei vragen.
Dit zijn bijvoorbeeld vragen over:

 • Mogelijke samenwerkingsvormen
 • Accommodaties
 • Ledenbehoud
 • Sponsorwerving
 • Wet- en regelgeving
 • Financiën 

Het streven is een gezond sportklimaat mét en vóór de verenigingen van Maastricht.

Maastricht Sport biedt algemene verenigingsondersteuning en maatwerkondersteuning aan op het moment dat een (probleem)situatie dit noodzakelijk maakt. Het uitgangspunt hierbij is dat sportverenigingen zelf willen investeren in het verbeteren van hun organisatie.

Zo organiseert Maastricht Sport verschillende workshops, bijeenkomsten en infoavonden zoals de workshop AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  i.s.m. het Huis voor de Sport Limburg.


Huidige projecten

 • Voetbal beweegt de stad
  Samen met de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen en in nauwe samenwerking met MVV wil Maastricht Sport werken aan een gezond voetbalklimaat in Maastricht. Negen amateurvoetbalverenigingen hebben het project omarmd. De voetbalverenigingen blijven zelf projecteigenaar. Vanuit de verenigingen is naar voren gekomen dat vooral deskundigheidsbeverodering en onderlinge samenwerking hoge prioriteit krijgen binnen ‘Voetbal beweegt de stad’.

 • Gezonde sportvereniging
  Samen met de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)-regisseur zet Maastricht Sport zich in om de Maastrichtse sportverenigingen gezonder te maken middels het programma ‘Gezonde sportvereniging’.
       Enkele onderdelen van dit programma:


Dien vóór 5 juni je declaratie in voor de Vervoersregeling Gehandicapte Sporters!

Veel sporters met een beperking hebben aangepast vervoer nodig of moeten verder reizen voor hun sportwedstrijden. Hun vervoerskosten zijn daardoor vaak hoog. Daarom bieden gemeenten, de Provincie Limburg en Huis voor de Sport Limburg de ‘Vervoersregeling Gehandicapte Sporters’ aan.

Verenigingen en stichtingen die van vrijwilligers afhankelijk zijn, komen voor deze regeling in aanmerking. Hierdoor kun je kosten van vervoersbewegingen van gehandicapte leden/deelnemers naar trainingen, instuiven, competitie en sportevenementen deels vergoed krijgen.

Maastrichtse verenigingen met mensen met een lichamelijke beperking in hun ledenbestand kunnen gebruik maken van een provinciale vervoersregeling waardoor ze extra kosten in relatie met de gehandicapte sporter kunnen terugvragen.

De declaratie gaat over het jaar 2018 en moet voor 5 juni ontvangen zijn.

Lees de instructies goed door en dien hier direct je declaratie in.


Contact

Wil je weten wat Maastricht Sport voor jouw vereniging kan betekenen op het gebied van ondersteuning en/of gezondheid?

Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuner via het onderstaande formulier.