Sporten en bewegen op het schoolplein

Alle kinderen spelen gemiddeld tussen de 4 en 6 uur per week op het schoolplein. Het is daarom belangrijk dat dit een plek is die kinderen uitdaagt om samen te bewegen en actief bezig te zijn. Maastricht Sport zet zich hier - samen met scholen - graag voor in met het programma Gezond Kindcentrum in Beweging (GKB). Hoe we dit doen lees je in dit artikel.

Inrichting van het schoolplein
Ons doel is om alle kinderen minimaal 1 uur per dag matig intensief te laten bewegen. Dit is bijvoorbeeld rennen, klimmen of een beweegspelletje doen. Door een schoolplein goed in te richten, dragen we actief bij aan dit doel. Hierbij moeten de verschillende onderdelen van het schoolplein uitdagend en uitnodigend genoeg zijn voor iedereen. 

Hoe doen we dat?
Denk aan een inrichting die inzetbaar is zowel voor als na schooltijd. Of aan een combinatie van een natuurspeelplaats met de mogelijkheid om ook tijdens de lessen buiten les te geven. Een mooi voorbeeld is de Natuurspeeltuin De Gouden Wereld gelegen aan Kindcentrum Dynamiek. Deze natuurlijke speelplaats wordt tijdens schooltijd gebruikt door de kinderen. Op andere scholen, zoals bij Manjefiek Kindcentrum, wordt het dichtbijgelegen tiny forest gecombineerd met het schoolplein. 

Motoriek en sociale vaardigheden
Een goed ingericht schoolplein zorgt ervoor dat kinderen hun motoriek, maar ook hun sociale vaardigheden zelfstandig ontwikkelen. Bijvoorbeeld door spelenderwijs te oefenen met balanceren en zelfstandig samen te spelen met andere kinderen. Met het programma GKB ondersteunt Maastricht Sport scholen hierbij, zodat zij de effectiviteit van schoolpleinspelen verbeteren. 

Wat betekent GKB voor scholen?
Maastricht Sport ondersteunt scholen op de volgende manieren:

  • Door te kijken naar de speelbehoefte van de leerlingen creëren we extra sport- en spelaanbod.
  • We leggen een link tussen de lessen bewegingsonderwijs en schoolpleinspelen.
  • Het stimuleren het speelgedrag voor, tijdens en na schooltijd.
  • Met een aanpak op maat stimuleren we een afname van het aantal conflicten tussen kinderen.

Samenwerking
Bij GKB staat de samenwerking tussen de vakleerkracht LO+, groepsleerkrachten, pedagogisch medewerkers en vrijwilligers uit de wijk centraal. Elke school bepaalt zelf hoe de omgeving van de school optimaal benut kan worden. En kinderen die voor, tijdens en na schooltijd in de omgeving van de school bewegen en spelen, gaan dit ook in hun vrije tijd meer doen. Zo zorgen we samen voor een actieve generatie.