Publicatie rapport “Huurdersonderzoek binnen- en buitensportaccommodaties – presentatie uitkomsten

Maastricht Sport heeft het team Onderzoek en Statistiek van de gemeente Maastricht opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de tevredenheid van incidentele en seizoensgebruikers van de 21 gemeentelijke binnen- en 12 buitensportaccommodaties. Tussen 29 januari t/m 17 februari 2020 hebben 96 huurders meegedaan door het invullen van een online vragenlijst. Het doel van dit onderzoek was om de tevredenheid van gebruikers van binnen-en buitensportaccommodaties in kaart te brengen.


Deze hoofddoelstelling leidde tot de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe tevreden zijn huurders over de procedure voor het reserveren van een binnen-of buitensportaccommodatie?
  2. Hoe tevreden zijn huurders over het aanbod aan faciliteiten van binnen-of buitensportaccommodaties?
  3. Hoe tevreden zijn huurders over het serviceniveau van binnen-of buitensportaccommodaties?
  4. Hoe tevreden zijn huurders over de financiële afhandeling bij de huur van binnen-of buitensportaccommodaties?
  5. Zijn er verschillen in tevredenheid als het gaat om soort accommodatie of type huurder?


De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat:

  • 8 op de 10 huurders tevreden is over de huurprocedure en de dienstverlening door Maastricht Sport. Een duidelijke procedure die snel en zonder problemen verloopt, zorgt voor tevreden huurders. Goede onderlinge communicatie en correct opgeloste problemen maakt het dat huurders zeer tevreden zijn (18%).
  • 2 op de 3 gebruikers positief zijn over de kwaliteit van de accommodaties, waarbij schoonmaak en onderhoud belangrijkste aandachtspunten zijn.

Download hier het volledige onderzoeksrapport