Onderwijs in beweging

Het onderwijsprogramma van Maastricht Sport, Basisschool in Beweging (BIB) is 3,5 jaar geleden gestart en op dit moment doen 17 van de 28 Maastrichtse Basisscholen mee aan het programma. Sinds de start zijn er diverse thema’s doorontwikkeld. 

Het programma heeft er tot nu toe mede voor gezorgd dat:

  • 11 van de 17 scholen investeren in het sportief gezonde klimaat van de school door de inzet van een vakleerkracht (LO+ Pakket);
  • alle 17 scholen werken met een vernieuwd vakwerkplan bewegingsonderwijs;
  • er op 10 locaties in de stad structureel naschools aanbod is;  
  • diverse kind partners rondom de scholen meedoen en investeren in het sportief gezonde klimaat, 
  • nieuwe onderwijsleerpakketten klein spel materiaal zijn geïmplementeerd. 


Het landschap is tijdens de afgelopen jaren veranderd. Het draagvlak bij de scholen is vergroot en scholen investeren zelf mee in het verbeteren van het klimaat. Van de eerste lichting scholen die deelnamen aan BIB loopt het 4-jarige actieplan binnenkort af. Deze scholen gaan het actieplan evalueren en in het kader van BIB 2.0, nieuwe doelen formuleren. 


Doorontwikkeling 

Het huidige programma biedt 3 pakketten aan, waaruit deelnemende scholen kunnen kiezen. Gezien de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld, is het programma toe aan een volgende fase in de aanpak. Voor de doorontwikkeling van BIB naar BIB 2.0, worden er nieuwe voorwaarden beschreven en wordt de samenwerking met diverse partners en beleidsvelden geïnitieerd.

Omdat de thematieken binnen BIB 2.0 moeten leiden tot een structurele gedragsverandering, welke diverse beleidsvelden raken, zullen ook de kosten en inhoud afgestemd moeten worden. Hierdoor kan sport en bewegen meer geïntegreerd worden binnen het sociale domein.