Lancering van het Beweegonderzoekfonds Limburg

Op 22 juni is officieel het Beweegonderzoekfonds Limburg gelanceerd. Het is het nieuwste fonds van Health Foundation Limburg, de stichting die gelden werft voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+.

Het fonds richt zich middels beweegprogramma’s voor en met de inwoners in de regio op preventie en vitaliteitsbevordering. Vanuit het fonds gaan gelden geworven worden voor verschillende beweeginitiatieven die Maastricht Sport zal vormgeven en uitvoeren, namelijk:

✔ ‘Bewegen in de wijk’ vindt in het najaar van 2023 plaats in vier wijken in Maastricht. Tijdens deze bijeenkomsten maken deelnemers een wandeling en kunnen ze onder andere een beknopte health check krijgen en workshops volgen over valpreventie, leefstijl en bewegen.

✔ De Pieter Challenge (in 2024): een 12-weken wandeltrainingsprogramma die eindigt met een slotevenement op de Pietersberg. Hierbij is ook de mogelijkheid om te blijven bewegen door deel te nemen aan het beweegprogramma Beweeg Bewust van Maastricht Sport.

✔ Laagdrempelige toegang Beweeg Bewust: vroegsignalering van beweegarmoede in de wijken en het mogelijk maken dat huisartsen, opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen naar Beweeg Bewust kunnen doorverwijzen.

De komst van het fonds biedt Maastricht Sport nog meer mogelijkheden om vroegtijdig te signaleren en mensen te enthousiasmeren om in beweging te komen. Dit is extra belangrijk in de aandachtswijken, waar er ook een breed beweegaanbod is voor jong en oud. Door de inzet van het fonds kan er op een grotere schaal en in een breder netwerk ingezet worden op preventie.

Meer lezen over het Beweegonderzoekfonds? Lees dan ook het artikel van het MUMC: https://www.mumc.nl/actueel/onze-verhalen/nieuw-beweegonderzoekfonds-limburg-anders-dan-alle-anderen