Hart- en vaatzwemmen in het Geusseltbad

Sporten en bewegen speelt een grote rol in onze gezondheid. Door genoeg te bewegen krijg je namelijk minder snel te maken met hart- en vaatziekten. Juist voor hart- en vaatpatiënten is daarom het van groot belang. Helaas is het voor iemand met hartklachten vaak moeilijk om deel te nemen aan regulier sportaanbod. Ons programma Beweeg Bewust helpt je om veilig te sporten en bewegen, onder intensieve persoonlijke begeleiding. Sporten zonder iets te forceren en waarbij plezier centraal staat.

Juiste begeleiding en maatwerk
Beweeg Bewust is een ‘beweeginterventie’ waaraan je kunt deelnemen wanneer je door je fysieke gezondheid niet kunt meedoen aan sportlessen bij sportscholen of -verenigingen. Dit omdat het reguliere sportaanbod te intensief is of omdat je zelf niet goed weet waar je op moet letten. Samen met medisch specialisten hebben wij Beweeg Bewust ontwikkeld om een programma op maat te bieden. Ook hart- en vaatpatiënten kunnen hier terecht. We hebben ontdekt dat hart- en vaatpatiënten veel baat hebben bij bewegen in water. In het water weeg je 90% minder, waardoor je je lichaam minder hard belast en geleidelijk werkt aan een betere conditie. Hiervoor hebben we de samenwerking opgezocht met het Geusseltbad. Als onderdeel van het zorgzwemmen is er een groep opgericht speciaal voor hart- en vaatpatiënten.

Beweegprogramma in het water
Hart- en vaatzwemmen is een beweegprogramma in het water voor hart- en vaatpatiënten. In de wekelijkse lessen werk je 24 weken lang in groepsverband aan je conditie en kracht. Je start met een intake en test. Op basis hiervan stellen we jouw persoonlijke doelen vast en kun je starten met het programma. Halverwege het traject volgt er een tussentijdse meting om jouw progressie en tevredenheid te evalueren. Het traject van 24 weken sluit je vervolgens af met een laatste test. Zo krijg je een goed beeld van de vooruitgang die je gemaakt hebt! Tenslotte bekijken we samen de mogelijkheden om door te stromen naar regulier beweegaanbod, zoals de sportlessen van Maastricht Sport of in het Geusseltbad.

Deelnemen
Kijk voor meer informatie en om aan te melden op www.geusseltbad.nl/hart-en-vaatzwemmen