Gym Extra gaat tweede traject in

Op alle scholen die werken met het programma Gezond Kindcentrum in Beweging worden de motorische vaardigheden van kinderen twee keer per jaar gemeten met de MQ Scan. Maastricht Sport en het Health Development Institute werken samen, zodat de vakleerkrachten LO+ vroegtijdig motorische aandachtspunten signaleren, de motorische groei monitoren en gezinnen ondersteunen om kinderen van jongs af aan vaardig in bewegen te krijgen. 

Gym Extra 
De afgelopen periode hebben ruim 70 kinderen deelgenomen aan het eerste traject van Gym Extra. Samen met leeftijdsgenoten hebben ze, onder leiding van professionals, gewerkt aan al hun motorische vaardigheden. 

Hoe gaat het Gym Extra traject te werk?
Twee keer per jaar nemen we de MQ scan af. Tijdens de gymlessen worden aanvullende observaties gedaan. De resultaten worden vervolgens besproken met interne begeleiders, leerkrachten en ouders/verzorgers. Zo komen we tot een passend advies waarbij we Gym Extra kunnen bieden als interventie, ondersteuning en ontwikkeling. Tot slot wordt samen met de ouders en vakleerkracht LO+ geëvalueerd. We kunnen hierbij doorverwijzen naar passend sport- en beweegaanbod. De vakleerkracht LO+ zorgt voor de verdere monitoring. 

In overleg met de vakleerkracht, onze MRT-specialisten en ouders wordt na dit traject bekeken wat de vervolgstappen worden. Een kind kan doorstromen naar het naschools sportaanbod of een sportvereniging in de buurt. Het doel is om alle kinderen van jongs af aan actief te laten deelnemen aan de sport- en beweegwereld!

Het tweede traject van Gym Extra
Vanaf 11 maart zal traject 2 van Gym Extra starten. Alle vakleerkrachten en collega’s op de scholen zijn momenteel bezig met het werven en aanmelden van de nieuwe groepen. Heb je vragen of interesse? Neem dan contact op met jeroen.van.meijel@maastricht.nl.