Gevolgen nieuwbouw sportruimten nieuw sportseizoen

Op 17 april vond er een informatiebijeenkomst plaats over de bouw van 4 nieuwe binnensportruimten in Maastricht. Tijdens deze sessie werden aanwezigen geïnformeerd en konden zij meepraten over de sportruimten die gebouwd gaan worden bij de nieuwe kindcentra Scharn, de Groene Loper, in Belfort en in De Heeg. In De Heeg vervangt de nieuwe ruimte een deel van de capaciteit van de huidige sporthal.

Wat merken vaste gebruikers hiervan?
Om ruimte te creëren voor de nieuwbouw van Kindcentrum Belfort moet de bestaande locatie Belfort-2 gesloopt worden. Hiervoor in de plaats komt er een nieuwe dubbele zaal die gesplitst kan worden in 2 aparte ruimten met een tussenwand. De sloop van Belfort-2 is gepland na afloop van het huidige sportseizoen. Er komt geen tijdelijke voorziening voor in de plaats. Dit betekent dat er tot het moment van oplevering van de nieuwe locaties tijdelijk minder sportaccommodaties beschikbaar zijn. In De Heeg en De Groene Loper blijven de huidige sportaccommodaties beschikbaar tot aan het moment dat de nieuwe accommodaties gereed zijn. Voor de sportaccommodatie in Scharn is dit helaas nog niet bekend.

Start nieuw sportseizoen
Binnenkort ontvangen alle gebruikers van een gemeentelijke sportaccommodatie informatie over het reserveren van accommodaties in het nieuwe sportseizoen 2023-2024. Vaste gebruikers van Belfort-2 dienen een andere locatie te kiezen. Onze afdeling verhuur staat klaar om deze verenigingen en clubs te helpen met het vinden van een andere passende locatie.