Buiten sporten in gemeente Maastricht

Vanaf 29 april gelden de nieuwe maatregelen waardoor kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, weer samen mogen sporten in de buitenlucht. (geen officiële wedstrijden). Op basis van deze nieuwe maatregelen is de noodverordening Zuid-Limburg aangepast. Maar wat betekent dit voor buitensportclubs in de gemeente Maastricht?
 

Toestemming buitensportactiviteiten
Vanuit veel sportbonden wordt het advies gegeven om toestemming te vragen bij de desbetreffende gemeente. Voor sportaanbieders in gemeente Maastricht is er geen toestemming nodig van Gemeente Maastricht - Maastricht Sport. Dit wil zeggen dat het vanaf 29 april is toegestaan in gemeente Maastricht zowel georganiseerd als ongeorganiseerd buiten te sporten. Uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
 

Richtlijnen en protocollen
Sportclubs zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de RIVM maatregelen en richtlijnen op het sportterrein. Als hulpmiddel heeft NOC NSF een sportprotocol ontwikkeld met belangrijke aandachtspunten en richtlijnen voor hoe te handelen. Ook zijn er via de website printklare posters en informatieborden beschikbaar. Bekijk de website van NOC NSF