Het signaleren van achterstanden bij de jeugd: Vangnet Sport en Bewegen

Een gezond leven begint in de jeugd. Scholen hebben dan ook een sleutelfunctie in het scheppen van een goede basis voor een leven lang sportplezier. Om een postief sport-en beweegklimaat te realiseren in en om de school, heeft Maastricht Sport een intensief onderwijsprogramma opgesteld in samenwerking met o.a. GGD, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen: Basisschool in Beweging.

Basisschool in Beweging is een langlopend sport- en beweegprogramma voor basisschoolleerlingen. Op basis van de wensen en behoeftes van de school wordt er aan de hand van bouwblokken een programma op maat samengesteld. 
 

HET SIGNALEREN VAN ACHTERSTANDEN: VANGNET SPORT EN BEWEGEN 

Bij jonge kinderen speelt de motoriek een belangrijke rol in de algemene ontwikkeling. In de praktijk blijkt echter dat gemiddeld 10% van de basisschoolleerlingen een achterstand heeft in de motorische ontwikkeling. 

Scholen hebben een signaleringsfunctie en vinden het belangrijk om deze taak goed uit te kunnen voeren. Een goede ontwikkeling van de (senso)motoriek vormt immers een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de leerling, zowel in sociaal-emotioneel als in cognitief opzicht.
Een van de bouwblokken uit het Basisschool in Beweging-programma is dan ook het Vangnet Sport en Bewegen. 

WELKE ROL SPELEN ONZE PARTNERS? 

Het vangnet sport en bewegen binnen het Basisschool in Beweging-programma is een samenwerking tussen aangesloten basisscholen en de onderwijsstichting (Mosa Lira), JOGG, GGD Zuid-Limburg, Maastricht Sport en diverse partners in de stad. 

Doel Vangnet Sport en Bewegen: 

Het doel is om structureel samen te werken met partners in de directe omgeving van het kind, om zo sociaal-emotionele achterstanden, achterstanden op gebied van gezondheid en leefstijl alsook motorische achterstanden te verkleinen of zelfs geheel op te heffen en om grotere motorische achterstanden te voorkomen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen kunnen deelnemen aan een bewegingscultuur die steeds complexer en gedifferentieerder wordt.


Bekijk hier de brochure Vangnet Sport en Bewegen >>