Gym Extra

Bij Gym Extra geven we kinderen van 4 t/m 12 jaar extra begeleiding en ondersteuning bij de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.


Gym Extra focust op de motorische ontwikkeling van de deelnemers. De kinderen gaan in een speelse setting aan de slag met de fijne en grove motoriek. Denk aan de algemene coördinatie, balans en bewegingsgevoel. Daarnaast wordt er binnen Gym Extra ook gewerkt aan sociaal-emotionele uitdagingen, zoals angsten, zelfvertrouwen en het verhogen van beweegplezier.

Over de lessen
Een traject duurt in totaal 15 lesweken. Tijdens de wekelijkse lessen gaan we in groepjes van maximaal 12 deelnemers aan de slag met verschillende spelvormen en beweegactiviteiten. Hierbij focussen we op de ontwikkelpunten van de deelnemers. De lesgever houdt ouders op de hoogte over de voortgang. We starten en eindigen het traject met een ouder-kindles. Ouders zijn dan welkom om te komen kijken én om zelf mee te doen. Zo krijgen ouders ook een goed beeld van de lessen en kunnen zij de ontwikkeling van hun kind zien.

Deelnemen
Een vakleerkracht LO, een groepsleerkracht, een intern begeleider en eventueel een kinderfysiotherapeut kijken samen met de ouders om een kind eventueel door te sturen naar dit programma. Op twee vaste momenten per schooljaar starten er nieuwe groepen en kunnen kinderen instromen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!