Basisschool in beweging

Basisschool in beweging

Sport- & Bewegingsstimulering
Vanwege het doel om langdurig sporten te stimuleren, focust Maastricht Sport zich met langlopende programma's of projecten en activiteiten op de leerlingen van Maastrichtse scholen. Zowel binnen het primair-, speciaal- als voortgezet onderwijs. Basisschool in beweging is een langlopend programma voor basisschoolleerlingen. 

Samen met de scholen en onze partners werken we aan een gezond en kwalitatief sport- en beweegklimaat voor jongeren in Maastricht. Het programma Basisschool in Beweging (BIB) biedt een op maat gemaakte  aanpak. Maastricht Sport is namelijk van mening dat deze aanpak voor het basisonderwijs noodzakelijk is om aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van elke school. Daarmee vergroten we de slagingskans op lange termijn en kunnen we actief en efficiënt werken aan het verbeteren van het sport-, beweeg- en gezondheidsklimaat voor leerlingen in en rondom de school. Bij alle actieplannen wordt er daarom gekeken naar de individualiteit van iedere school. Op basis van de wensen en behoeftes van de school wordt er vervolgens een programma op maat samengesteld.

Het doel van Basisschool in Beweging is om in te spelen op de wensen en behoeftes van de basisschool om te investeren in het gezonde sportieve klimaat in en rondom de school.
 


Onderdelen van Basisschool in Beweging kunnen zijn:

  • Implementeren (inter)actieve gymlessen
  • Sport- en spelaanbod tijdens de lunchpauze uitbreiden en professionaliseren
  • Verbinding leggen tussen school en sportvereniging voor kennismakingslessen op school

Onderwijspakketten

Welke pakketten kan onze school kiezen? Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden op school kan de intensiteit van de samenwerking met Maastricht Sport bepaald worden. We werken met diverse pakketten die we voorzien van een aantal sterren. 

Pakket * Sport+ Pakket ** Basis+  Pakket *** LO+
Alle scholen die voldoen aan de voorwaarden van Basisschool in
Beweging kunnen gebruik maken van het SPORT+ pakket.
Dit pakket is bedoeld om kinderen op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met diverse sport- en beweegactiviteiten.
Scholen die het Basis+ pakket kiezen krijgen advies en
coaching volgens een kop en staart traject, middels de inkoop
van contacturen. In eerste instantie zullen de scholen ondersteund
worden bij het opstellen van het actieplan en de bijbehorende
jaarplanning. Vanuit het actieplan zal er gekeken
worden naar de omvang van de benodigde ondersteuning.
Bij dit pakket wordt er een afgestudeerde vakleerkracht
bewegingsonderwijs,
een LO+er, ingezet. Hij of zij kan vanuit
het schoolteam of extern worden aangesteld en zal onderdeel
zijn van het schoolteam en team sport en bewegen van
Maastricht Sport.

Specifiek aanbod


Naast de reguliere programma’s, ontwikkelden we enkele programma’s voor kinderen die op het gebied van onzekerheid, verlegenheid, overgewicht en motorische ontwikkeling extra ondersteuning kunnen gebruiken. Deze programma’s staan voor sporten in een veilige en vertrouwde omgeving en kan een laagdrempelige
opstap zijn om uiteindelijk weer aan te sluiten bij het reguliere sport- en beweegaanbod van verenigingen en sportaanbieders. De programma’s zijn op maat en kunnen in overleg met de contactpersoon sport
of vakleerkracht aangevraagd worden.

MIX Sports Club Playing for succes
 
Coach sports
 
Uitdagend sport- en beweegprogramma waarin op een laagdrempelige manier
in een sociaal veilige omgeving gesport wordt.
Een programma voor leerlingen die beter kunnen presteren dan ze momenteel doen. Er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen en het opbouwen van motivatie van de deelnemers, waardoor zij beter kunnen presteren. Jongeren met overgewicht laten we middels een specifiek sport- en beweegprogramma
op een speelse wijze het belang van sporten inzien en ze ontdekken
dat bewegen leuk kan zijn.

Ben je benieuwd wat er (verder) mogelijk is op jouw school?

Neem vrijblijvend contact op met de combinatiefunctionaris van Maastricht Sport voor een informatiegesprek. Uiteraard komen we ook graag langs om over de mogelijkheden een presentatie
te geven aan jullie complete team.

Jeremy van Wissen
Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen | Maastricht sport
T (043) 350 5069 | E jeremy.van.wissen@maastricht.nl
 

Erwin Dassen
Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen | Maastricht Sport
T (043) 350 4206 | E erwin.dassen@maastricht.nl