Beweeg Bewust Gecombineerde Leefstijl Interventie

Beweeg Bewust Gecombineerde Leefstijl Interventie

De GLI (Gezonde Leefstijl Interventie) is een interventie voor de behandeling van overgewicht bij volwassenen. Met deze leefstijlinterventie, die sinds 2019 onder voorwaarden vergoed wordt door de basisverzekering, werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het doel is om overgewicht te verminderen.

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

  • Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes; 
  • Gezond bewegen conform de richtlijn Gezond bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijks bestaan; 
  • Het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Doorverwijzing
De huisarts is voor volwassenen het eerste medische aanspreekpunt. Daarom is de huisarts primair de verwijzer naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Ook een behandelend medisch specialist kan verwijzen naar de leefstijlinterventie. 

Bewegen bij overgewicht
Door de introductie van GLI tracht Nederland ernstig overgewicht & obesitas aan te pakken. Bij de uitvoering van de GLI wordt ook bewegen als belangrijk element benoemd.
Aan het element bewegen dient de gemeente vanuit haar maatschappelijke opdracht invulling te geven. Maastricht Sport heeft in de afgelopen jaren een groot arsenaal aan laagdrempelige beweegactiviteiten weten op te zetten. Ondanks het feit dat het laagdrempelige activiteiten betreft zien we voor meerdere deelnemers een barrière van niet bewegen naar bewegen.
De beweeginterventie Beweeg Bewust van Maastricht Sport neemt deze barrière weg en laat nieuwe deelnemers onder begeleiding ervaren hoe plezierig bewegen kan zijn. Door Beweeg Bewust te verbinden met de GLI spelen we wellicht effectiever in op de aanpak van ernstig overgewicht & obesitas in Maastricht en regio. 
Hiermee sluit Maastricht Sport aan op dat de aanpak van leefstijl dient te bestaan uit voedings-, beweeg- en gedragsinterventies. 

Beweeg Bewust Binnen de GLI

Binnen de GLI neemt Maastricht Sport een 2-tal taken op zich om zodoende vanuit haar maatschappelijke rol een bijdrage te leveren in de aanpak van de groeiende problematiek overgewicht en obesitas in Maastricht.

  • Maastricht Sport verzorgt per interventiegroep binnen de GLI één voorlichtingsmoment op het gebied van bewegen.
  • Daarnaast biedt Maastricht Sport GLI-coaches de mogelijkheid om aansluiting te zoeken bij de beweeginterventie Beweeg Bewust, waarbij een leefstijlcoach de mogelijkheid heeft zijn/haar deelnemer hier naartoe te sturen.

Contact

Ben je leefstijlcoach en heb je vragen over Beweeg Bewust Binnen de GLI?
Neem dan contact op met:

beweegbewust@maastricht.nl

Meer info van Zio over GLI >>