Praktijkvoorbeelden

Een lokaal sportakkoord beschrijft een set aan afspraken tussen de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventuele partners uit het bedrijfsleven en fondsen. Deze afspraken en de voorgenomen maatregelen kunnen heel concreet zijn en zijn vaak eenvoudig te realiseren. Het lokale sportakkoord kan echter ook afspraken bevatten met langere termijn doelstellingen. De inbreng en bijdrage van de betrokken partijen kan variëren, alsook de mate van de onderlinge samenwerking. Dit is mede afhankelijk van de gemaakte afspraken, gekozen maatregelen en doelstelling(en).

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Bekijk: Actieve dagbesteding voor mensen met dementie, in de kantine van de lokale voetbalvereniging.

Bekijk: Skills Garden: bewegen in de openbare ruimte.

Bekijk: Beweeglessen voor kinderen: wekelijks speelplezier én de essentiële basisvormen van bewegen.

Bekijk: Inclusief sporten.

Bekijk: Open club.

Bekijk: Sporten als uitlaatklep voor kinderen met iets meer behoeften dan anderen.

Bekijk: De duurzame sportvereniging.

Bekijk: Een sportevenement waar iedereen aan mee kan doen, met fietsen, rennen en zwemmen.

Bekijk: Embedded Fitness.

Bekijk: Basisschool in bewegen: sporten en bewegen als vast onderdeel op school.