Planning

Juli 2019: Aanstelling onafhankelijk sportformateur

Augustus 2019: Voorbereidingen omtrent start proces

Woensdag 25 september 2019: Startbijeenkomst Maastrichts Sportakkoord

Oktober en november 2019: Verdiepingsbijeenkomsten per deelakkoord

December 2019: Opstellen concept Maastrichts Sportakkoord

Januari 2020: Formeren klankbord groep en bespreken concept Maastrichts Sportakkoord

Februari 2020: Akkoord voorleggen brede groep

Maart 2020: Definitief vaststellen en ondertekenen Maastrichts Sportakkoord

April 2020: Aanvragen uitvoeringsbudget

Contact

Wil je meer weten over het sportakkoord of wil je in contact komen met de sportformateur? De sportformateur, Johan Vermeulen is via het contactformulier altijd bereikbaar om vragen te beantwoorden en afspraken te maken.