In het Maastrichtse Sportakkoord worden de lokale ambities omtrent sport en bewegen in de stad geformuleerd. Het is dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk partijen de handen ineenslaan.

 • Lokale sportverenigingen
 • Commerciële sportaanbieders
 • Evenementenorganisatoren
 • Instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg
 • Het bedrijfsleven
 • De gemeente


Het is niet vrijblijvend voor organisaties om deel te nemen aan het lokale sportakkoord. Elke organisatie die meedoet aan het lokale sportakkoord committeert zich aan de gedeelde doelstellingen en tekent daarnaast voor de concrete initiatieven en samenwerking waarover zij afspraken maakt.

Ambassadeurs Maastrichts Sportakkoord

Kopgroep en themagroepen

Gedurende het proces zijn er een kopgroep en themagroepen geformeerd bestaande uit een afvaardiging van de verschillende sectoren. De kopgroep en de themagroepen zijn o.a. sparringpartner voor de formateur bij de totstandkoming van het Sportakkoord.

De kopgroep van het Maastrichts Sportakkoord...

 • is de eigenaar van het Maastrichts Sportakkoord; 
 • is de belangenbehartiger van het Maastrichts Sportakkoord;
 • voert de regie over het proces; 
 • houdt de helikopter view;
 • draagt zorg voor het implementatieproces;
 • beheert het uitvoeringsbudget.

Samenstelling kopgroep

De kopgroep bestaat uit een voorzitter, secretaris, een vertegenwoordiger van Maastricht Sport en vier vaste leden uit de volgende organisaties:

 • Vista College – Cios
 • Sportraad MUSST
 • Jekerdal
 • TSRM
 • JOGG regisseur Maastricht
 • Maastricht Sport

Themagroepen

De vier themagroepen van het Maastrichts Sportakkoord zijn...

 • adviseur van de kopgroep van het Maastrichts Sportakkoord,
 • uitvoerder van de actiepunten van het Maastrichts Sportakkoord;
 • regievoerder over één van de vier thema’s


Elke themagroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de kopgroep, een vertegenwoordiger van Maastricht Sport en vaste leden.


Het sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen worden toegevoegd.
 

Samenstelling themagroepen

Thema: Inclusief sporten en bewegen

 • LVO
 • MGS
 • Leventogroep
 • MUMC+ herstelzorg
 • Bridgeclub Vrijthof Maasvogels Bridge bond
 • Hai 5 jeugdhulp
 • Maastricht Sport


Thema: Duurzame sportinfrastructuur

 • Maastricht University
 • Bikepark
 • Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal
 • Maastricht Sport
   

Thema: Vitale sport en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur

 • Jekerdal
 • Bridgeclub Vrijthof Maasvogels Bridge bond
 • Atletiek Maastricht
 • Maastricht Sport
   

Thema: Van Jongs af aan vaardig in bewegen

 • Mosalira
 • Kom Leren
 • Jekerdal
 • Hai 5 jeugdhulp
 • MIK
 • Maastricht Sport

Nieuwe partners


Trajekt

Namens Trajekt heeft directeur bestuurder Ward Vijgen op 29 september het Maastrichts Sportakkoord ondertekend. “Trajekt is als organisatie in welzijnswerk een belangrijke partner in het realiseren van een gezonde, vitale en veerkrachtige leefomgeving voor de Maastrichtse burgers” aldus Yvon Prince, voorzitter van het Maastrichtse Sportakkoord.

Lees meer


Die'net

Ook Die’net heeft deze maand het Maastrichts Sportakkoord ondertekend. Die’net is hét netwerk van 1e lijns diëtisten praktijken werkzaam in Maastricht en Heuvelland. De uitganspunten van Die’net zijn waardevol voor de realisering van de doelstelling van Maastrichts Sportakkoord; alle Maastrichtenaren toegang geven tot sport en een gezonde leefomgeving.

Lees meer


JustGoo

JustGoo, de hardloop- en wandelorganisatie die actief is in Maastricht, Sittard, Valkenburg en Sibbe, heeft zich aangesloten bij het Maastrichts Sportakkoord. Deze samenwerking werd op 26 juli officieel gemaakt door ondertekening van het akkoord. Samen met de andere partners gaat JustGoo samenwerken binnen de verschillende thema's van het sportakkoord.

Lees meer


Fitstap Maastricht

Op 6 juli 2021 heeft FitStap Maastricht het Maastrichts Sportakkoord ondertekent. Fitstap Maastricht heeft expertise op het gebied van wandeltrainingen voor doelgroepen met een medische achtergrond zoals vasculaire dementie, obesitas, diabetes, reuma, Parkinson, cardiovasculaire problemen. Graag zetten zij hun netwerk en expertise in voor andere initiatieven en gaat FitStap gebruik maken van het netwerk en expertise die via het Maastrichts Sport Akkoord toegankelijk is. 

Lees meer


 

MVV en MVV Academy

MVV en de MVV Academy zijn nieuwe partners van het lokale Sportakkoord van Maastricht. Op dinsdag 6 juli maakten zij deze samenwerking officieel door het Maastrichts Sportakkoord te ondertekenen. De komende tijd gaan zij samen met de andere partners van het Sportakkoord aan de slag met het verkennen van mooie samenwerkingsmogelijkheden. Met deze samenwerking hopen we een bijdrage te leveren aan de hoofddoelstelling van het Sportakkoord; het bevorderen van een gezondere leefomgeving en sport voor iedereen toegankelijk maken. Ron Elsen, MVV Academy: “Ook wij zien het grote belang van sport in Maastricht, en willen hierin met MVV een bijdrage aan leveren.”

Lees meer

Meer informatie

Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club?