Met wie

In het Maastrichtse Sportakkoord worden de lokale ambities omtrent sport en bewegen in de stad geformuleerd. Het is dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk partijen de handen ineenslaan om samen te komen tot een lokaal sportakkoord. Relevante partners zijn:

 • Lokale sportverenigingen
 • Commerciële sportaanbieders
 • Evenementenorganisatoren
 • Instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg
 • Het bedrijfsleven
 • De gemeente


Het is niet vrijblijvend voor organisaties om deel te nemen aan het lokale sportakkoord. Elke organisatie die meedoet aan het lokale sportakkoord committeert zich aan de gedeelde doelstellingen en tekent daarnaast voor de concrete initiatieven en samenwerking waarover zij afspraken maakt.

Ambassadeurs Maastrichts Sportakkoord

Onafhankelijk sportformateur

Een speciale rol bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord is weggelegd voor een sportformateur. Het is de taak van de sportformateur om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Johan Vermeulen is bereid gevonden om als sportformateur het voortouw te nemen bij de samenstelling van het lokale sportakkoord voor Maastricht. Hij is al vele jaren werkzaam als procesbegeleider op het snijvlak van sport, onderwijs en lokale overheid. De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaat hij rond de tafel met vertegenwoordigers van allerlei lokale organisaties en instellingen.

Adviseur Lokale Sport Maastricht

Elke gemeente met een sportakkoord krijgt vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

De Lokale Sport adviseur van Maastricht is Cristan Segers:
"Als Adviseur Lokale Sport in de gemeente Maastricht ben ik er voor de sportverenigingen uit Maastricht. Bij de vorming van het lokale Sportakkoord is het mijn taak om lokale sportaanbieders, zoals verenigingen, te helpen om hun ambities een plek te geven in het akkoord. Daarnaast ben ik er om verenigingen te ondersteunen bij de uitvoering van het akkoord. Sportverenigingen kunnen gebruik maken van ‘services’. Dit zijn ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden zoals sporttechnische opleidingen, (bij)scholingen voor vrijwilligers of trajecten gericht op het versterken van de cluborganisatie. Als Adviseur Lokale Sport help ik de clubs uit Maastricht door deze services in te zetten. Zo zorgen we samen voor een sterk verenigingsleven. Heb je als lokale sportaanbieder ideeën of kun je mijn hulp gebruiken? Ik hoor het graag!" Neem contact op via: c.segers@hvdsl.nl

Kopgroep en themagroepen

Gedurende het proces zijn er een kopgroep en themagroepen geformeerd bestaande uit een afvaardiging van de verschillende sectoren. De kopgroep en de themagroepen zijn o.a. sparringpartner voor de formateur bij de totstandkoming van het Sportakkoord.

De kopgroep van het Maastrichts Sportakkoord...

 • is de eigenaar van het Maastrichts Sportakkoord; 
 • is de belangenbehartiger van het Maastrichts Sportakkoord;
 • voert de regie over het proces; 
 • houdt de helikopter view;
 • draagt zorg voor het implementatieproces;
 • beheert het uitvoeringsbudget.

Samenstelling kopgroep

De kopgroep bestaat uit een voorzitter, secretaris, een vertegenwoordiger van Maastricht Sport en vier vaste leden uit de volgende organisaties:

 • LVO
 • Vista College – Cios
 • Sportraad MUSST
 • Jekerdal
 • TSRM
 • JOGG regisseur Maastricht
 • Maastricht Sport

Themagroepen

De vier themagroepen van het Maastrichts Sportakkoord zijn...

 • adviseur van de kopgroep van het Maastrichts Sportakkoord,
 • uitvoerder van de actiepunten van het Maastrichts Sportakkoord;
 • regievoerder over één van de vier thema’s


Elke themagroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de kopgroep, secretaris, een vertegenwoordiger van Maastricht Sport en vaste leden.


Het sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen worden toegevoegd.
 

Samenstelling themagroepen

Thema: Inclusief sporten en bewegen

 • LVO
 • MGS
 • Leventogroep
 • MUMC+ herstelzorg
 • Bridgeclub Vrijthof Maasvogels Bridge bond
 • Hai 5 jeugdhulp
 • Maastricht Sport


Thema: Duurzame sportinfrastructuur

Nog nader invullen
 

Thema: Vitale sport en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur

 • Jekerdal
 • Bridgeclub Vrijthof Maasvogels Bridge bond
 • Atletiek Maastricht
 • Maastricht Sport
   

Thema: Van Jongs af aan vaardig in bewegen

 • Mosalira
 • Kom Leren
 • Jekerdal
 • Hai 5 jeugdhulp
 • MIK
 • Maastricht Sport

Meer informatie

Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club?