Nationaal Sportakkoord

Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, sociale contacten, welzijn, persoonlijke ontwikkeling en bovenal: leuk om te doen! Niet voor niets sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders op wekelijkse basis. Mede doordat zoveel Nederlanders sporten en bewegen, is sport van grote maatschappelijke en economische waarde.

Om de organisatie en financiën van sport toekomstbestendig te maken, tekende minister Bruno Bruins op 29 juni 2018 het eerste Nationale Sportakkoord, samen met vertegenwoordigers uit de sport, gemeenten en andere sport gerelateerde organisaties. Het Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Zo wordt de volledige potentie van sport en bewegen beter benut.


De zes ambities van het Nationaal Sportakkoord:

  • inclusief sporten en bewegen
  • duurzame sportinfrastructuur
  • vitale sport- en beweegaanbieders
  • positieve sportcultuur
  • van jongs af aan vaardig in bewegen
  • topsport die inspireert

Lokale navolging

Om het potentieel van sport optimaal te benutten, is het belangrijk dat er lokaal uitvoering gegeven wordt aan het sportakkoord. Daarom wordt er momenteel overal in Nederland gewerkt aan lokale sportakkoorden. Ook in Maastricht: en daar hebben we u bij nodig! In een lokaal sportakkoord staan namelijk onze gezamenlijke dromen voor de stad op het gebied van sport en bewegen. We spreken af wie zal gaan samenwerken, welke nieuwe initiatieven er opgepakt gaan worden en welke bestaande activiteiten versterkt gaan worden. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Uitvoeringsbudget

Voor de uitvoering van de activiteiten die in het sportakkoord zijn neergelegd, kan de gemeente bij het rijk een bescheiden uitvoeringsbudget aanvragen. Uit dit potje kunnen door de gemeente stimuleringsbijdragen worden verstrekt.

Meer informatie

Lees de samenvatting van het Nationaal Sportakkoord.

Download het volledige Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland'.