Nieuwe partner: Veer zien MVV

Nieuwe partner: Veer zien MVV


De Stichting ‘Veer zien MVV’ heeft zich aangesloten bij het Maastrichts Sportakkoord. De stichting heeft de doelstelling om MVV Maastricht financieel te ondersteunen in alle sportieve en maatschappelijke activiteiten. Dit doen zij dankzij de ruim 300 donateurs, die maandelijks een financiële bijdrage leveren.

Samen met MVV zijn er 3 pijlers ingericht: MVV-organisatie, Jeugd en Supporterszaken. De donateurs bepalen zelf aan welke pijler zij willen bijdragen. Binnen de pijlers zijn concrete doelen opgesteld. Deze doelen worden afhankelijk van de financiële mogelijkheden gerealiseerd.

“Behalve de donateurstak werkt Veer zien MVV ook aan het positief onder de aandacht te brengen van de club. Dit doen we bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren zoals de viering van het 120-jarig bestaan van MVV, die plaatsvond op zaterdag 2 april 2022. De bijdrage van dit soort activiteiten is niet altijd even concreet als een financiële bijdrage maar levert vaak indirect veel op.” vertelt Jasper Jongen van Veer zien MVV.

Veer zien MVV staat volledig achter de doelstelling van de Stichting Maastricht Vitale Stad (MVS). Als betrokken stichting bij MVV zien en ondersteunen zij het belang van gezond leven, bewegen en ook de maatschappelijke en sociale binding. Veer zien MVV wil activiteiten ondersteunen die aansluiten bij hun doelstellingen.

Het is mooi dat Veer zien MVV zich aansluit bij Maastricht Vitale Stad. In samenwerking met de andere partners van Maastricht Vitale Stad gaan wij een bijdrage leveren aan de doelstelling van een gezonde en vitale stad en sporten en bewegen meer toegankelijk maken voor elke Maastrichtenaar.