Nieuwe partner: Servatius

Nieuwe partner: Servatius

Op 11 mei ondertekende woningcorporatie Servatius het Maastrichts Sportakkoord en sloot zich daarmee aan bij Maastricht Vitale Stad.

De inclusieve stad Maastricht, is een stad die voor iedereen geschikt is om te wonen, te leven en mee te doen. “Onze primaire taak is uiteraard ervoor te zorgen dat alle Maastrichtse burgers een dak boven hun hoofd hebben. Maar wij willen meer doen voor onze bewoners. Hen een thuis bieden. Dat is niet alleen een betaalbaar en duurzaam huis. Het is voor ons ook belangrijk dat bewoners er fijn en veilig kunnen wonen. Samen met hun buurtgenoten.“ aldus Nico Gijbels van Servatius

In het Sociaal Beleid ‘Samen Doen.’ heeft Servatius de visie geformuleerd dat ze de zelfredzaamheid van hun huurders zo groot mogelijk willen maken. Sami Azizi: “We zijn van mening dat we nauw verbonden moeten zijn met onze huurders om in te kunnen spelen op hun verwachtingen en behoeftes. We laten bewoners dan ook op verschillende wijze meedenken en participeren in het creëren van een prettige leefomgeving. Een mooi voorbeeld zijn onze bewonerskrachten. Zij zijn meer dan onze oren en ogen in de wijk.” 

Onze doelstelling is verbindingen te zoeken tussen de partners binnen het sociaal domein en met elkaar te komen tot ideeën waarmee huidige initiatieven versneld en verduurzaamd kunnen worden. Zo kan de gezondheid van onze bewoners worden verbeterd en een trendbreuk worden gecreëerd in het wegwerken van achterstanden.
Samen met onze bewonerskrachten (fase III) en de stichting ‘Maastricht Vitale Stad willen wij beweging inzetten voor het welbevinden van onze bewoners en tegengaan van segregatie. Dit doen wij door partner van het Maastrichts Sportakkoord te worden.”
aldus Linda Spaetgens van Servatius.

Voor onze bewoners, jong en oud, man en vrouw, die behoefte hebben aan sociale contacten in de wijk willen wij door middel van terugkomende sociale activiteiten, waaronder sport, ontmoeting in de wijk laten terugkomen. Activiteiten zijn een goed middel om op een makkelijke en laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. Samen met onze actieve vrijwilligers en ‘Maastricht Vitale Stad’ gaan wij ontmoeting in de wijk nog meer stimuleren en hiermee de zelfredzaamheid van onze bewoners vergroten.