Nieuwe partner: Monkey Moves

Nieuwe partner: Monkey Moves


Monkey Moves heeft zich aangesloten bij het Maastrichts Sportakkoord. Deze organisatie leert kinderen sinds 2016 de start van een leven lang gezond bewegen. Met de unieke wetenschappelijk onderbouwde Multisport Methode van Monkey Moves leren kinderen een breed scala aan motorische, sociaal-emotionele- en cognitieve vaardigheden op een non-competitieve manier. Inmiddels zijn de Monkey Moves activiteiten in 25 regio’s door heel Nederland te vinden met Clubs, KDV&BSO-ondersteuning en primair onderwijs. Daarnaast geeft Monkey Moves wekelijks lessen binnen hun eigen sportclub en verzorgen zij activiteiten zoals sportdagen en kinderfeesten. Monkey Moves is een erkende interventie van Kenniscentrum Sport.

Kinderen goed leren bewegen, dat is belangrijk voor bij Monkey Moves. “Voor ons is sport hét middel om kinderen fit en zelfredzaam te maken. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot volwaardige personen die steeds weer nieuwe stappen durven te zetten en met een positief zelfbeeld de wereld ontdekken” aldus Joost Kuppens van Monkey Moves. Met sportieve activiteiten, passend bij de sociale- en motorische vaardigheden van onze verschillende leeftijdsgroepen, helpt Monkey Moves met dit stukje van de opvoeding. Onderzoek toont keer op keer aan dat meer en beter bewegen effect heeft op de gezondheid van kinderen. Dit in de vorm van een betere fysieke fitheid, optimale motorische ontwikkeling, betere schoolprestaties en betere sociale vaardigheden. Daarbij is aangetoond dat deze positieve effecten een rol blijven spelen op latere leeftijd.

Het programma van Monkey Moves heeft als doel kinderen op motorisch- en sociaalvlak optimaal te stimuleren. Dat Monkey Moves aansluit bij Maastricht Vitale Stad is daarom een logische stap. De doelstellingen van beide organisaties raken elkaar waardoor een samenwerking meer kan bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van sport en bewegen toegankelijk maken voor alle Maastrichtenaren.