Nieuwe partner: Fit & Stoer

Nieuwe partner: Fit & StoerFit & Stoer Pottenberg heeft zich op 12 mei aangesloten bij Maastricht Vitale Stad. Dit is een beweegclubje voor Maastrichtse kinderen tussen de 3 en 12 jaar, waarbij elke week een andere sport- of beweegactiviteit wordt voorbereid. Fit & Stoer wil graag kinderen en hun ouders helpen een gezonde leefstijl na te streven.

“We zien te vaak in onze eigen buurt dat een groot deel van de chronische ziekten en aandoeningen het gevolg zijn van een levenslange ongezonde leefstijl. Dat is niet alleen zwaar voor de mensen die het treft en hun naaste omgeving, maar ook voor de maatschappij als geheel. Een leefstijl is iets wat je je eigen maakt in de loop van je jonge leven. Hoe eerder je als kind gaat nadenken over gezond eten, voldoende bewegen en hoe om te gaan met je mogelijkheden, hoe groter de kans dat je bij het ouder worden een gezonde leefstijl kunt behouden. Hoe meer de omgeving van het kind (denk bijvoorbeeld aan thuis, school en buurt) hierop is ingericht, hoe natuurlijker het is voor een kind hierin mee te gaan.”, aldus Kim Thieme van Fit & Stoer.

Buiten dat inclusie hoog in het vaandel staat gelooft Fit & Stoer in de eigen inbreng van de kinderen. Doordat kinderen bewust bezig zijn met een gezonde leefstijl, wordt de gezonde leefstijl iets van hen zelf, zonder dat deze wordt opgedragen door een volwassene.

Fit & Stoer ondertekent het MSA omdat zij achter de doelstellingen ervan MSA. Ze vinden het fijn om samen te werken met zo veel mogelijk organisaties. MVS biedt die mogelijkheden. Samen werken we aan een goede toekomst voor iedereen. Wij wensen onze kinderen al het goeds van de wereld, daar hoort een levenslange goede gezondheid bij. Samen staan we sterk!