Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

Maastricht Sport rekent het tot haar kerntaken om activiteiten en begeleiding aan te bieden om sportverenigingen vitaal te maken en te houden.

Sportverenigingen stuiten in hun streven naar vitaliteit op allerlei vragen.
Dit zijn bijvoorbeeld vragen over:

 • Mogelijke samenwerkingsvormen
 • Accommodaties
 • Ledenbehoud
 • Sponsorwerving
 • Wet- en regelgeving
 • Financiën 

Het streven is een gezond sportklimaat met en voor de verenigingen van Maastricht.

Maastricht Sport biedt algemene verenigingsondersteuning en maatwerkondersteuning aan op het moment dat een (probleem)situatie dit noodzakelijk maakt. 
Uitgangspunt hierbij is dat sportverenigingen zelf willen investeren in het verbeteren van hun organisatie.


 

Huidige projecten
 

 • Voetbal beweegt de stad
  Samen met de Maastrichtse amateurvoetbalverenigingen en in nauwe samenwerking met MVV wil Maastricht Sport werken aan een gezond voetbalklimaat in Maastricht. Negen amateurvoetbalverenigingen hebben het project omarmd. De voetbalverenigingen blijven zelf projecteigenaar. Vanuit de verenigingen is naar voren gekomen dat vooral deskundigheidsbeverodering en onderlinge samenwerking hoge prioriteit krijgen binnen ‘Voetbal beweegt de stad’.

  Voltooide of lopende programma-onderdelen:
  - Cursus spelleider/pupillenscheidsrechter | RKVVL/Polaris | 20 oktober en 28 november 2017.
  - Cursus spelleider/pupillenscheidsrechter | VV Scharn | 13 januari en 3 februari 2018.
  - Wintervoetbal | Tijdens de Kerstvakantie vonden indoor voetbalactiviteiten plaats waar bijna 200 kinderen enthousiast aan hebben deelgenomen.

Scheidsrechterclinic Maastricht Sport
Cursus spelleider/pupillenscheidsrechter | VV Scharn


Op de planning:
- Bijeenkomsten voor jeugdkader met als thema: De nieuwe optimale wedstrijdvormen binnen het jeugdvoetbal. (Binnenkort hier inschrijven mogelijk). 
 Contact


Wilt u weten wat Maastricht Sport voor uw vereniging kan betekenen op het gebied van ondersteuning en/of gezondheid? Neemt u dan contact op met onze verenigingsondersteuner Martine Saraber.
 

E-mail:            martine.saraber@maastricht.nl 

Tel.                  043-3503136