Voor wie

In het Maastrichtse Sportakkoord worden de lokale ambities omtrent sport en bewegen in de stad geformuleerd. Het is dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk partijen de handen ineenslaan om samen te komen tot een lokaal sportakkoord. Relevante partners zijn:

Sportverenigingen:

 • Commerciële sportaanbieders
 • Evenementenorganisatoren
 • Instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg
 • Het bedrijfsleven
 • De gemeente


Het is niet vrijblijvend voor organisaties om deel te nemen aan het lokale sportakkoord. Elke organisatie die meedoet aan het lokale sportakkoord committeert zich aan de gedeelde doelstellingen en tekent daarnaast voor de concrete initiatieven en samenwerking waarover zij afspraken maakt.

Onafhankelijk sportformateur

Een speciale rol bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord is weggelegd voor een sportformateur. Het is de taak van de sportformateur om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Johan Vermeulen is bereid gevonden om als sportformateur het voortouw te nemen bij de samenstelling van het lokale sportakkoord voor Maastricht. Hij is al vele jaren werkzaam als procesbegeleider op het snijvlak van sport, onderwijs en lokale overheid. De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaat hij rond de tafel met vertegenwoordigers van allerlei lokale organisaties en instellingen.

Adviseur Lokale Sport Maastricht

Elke gemeente met een sportakkoord krijgt vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

De Lokale Sport adviseur van Maastricht is Cristan Segers:
'Als Adviseur Lokale Sport in de gemeente Maastricht ben ik er voor de sportverenigingen uit Maastricht. Bij de vorming van het lokale Sportakkoord is het mijn taak om lokale sportaanbieders, zoals verenigingen, te helpen om hun ambities een plek te geven in het akkoord. Daarnaast ben ik er om verenigingen te ondersteunen bij de uitvoering van het akkoord. Sportverenigingen kunnen gebruik maken van ‘services’. Dit zijn ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden zoals sporttechnische opleidingen, (bij)scholingen voor vrijwilligers of trajecten gericht op het versterken van de cluborganisatie. Als Adviseur Lokale Sport help ik de clubs uit Maastricht door deze services in te zetten. Zo zorgen we samen voor een sterk verenigingsleven.

Heb je als lokale sportaanbieder ideeën of kun je mijn hulp gebruiken? Ik hoor het graag!'
Neem contact op via: c.segers@hvdsl.nl
 

Klankbordgroep

Gedurende het proces is er een klankbordgroep geformeerd bestaande uit een afvaardiging van de verschillende sectoren. De klankbordgroep dient als sparringpartner voor de formateur bij de totstandkoming van het Sportakkoord.  
 

Deelnemers

 • Gemeente, Maastricht Sport
 • Mosalira
 • LVO
 • MIK
 • Sportraad MUSST
 • JOGG regisseur Maastricht
 • RKHSV
 • BC Kimbria
 • MRC Rugby
 • Jokers VC
 • Atletiek Maastricht
 • Hai 5 jeugdhulp
 • MGS 
 • Levento Groep
 • AZM herstelzorg

Meer informatie

Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club?