De startbijeenkomst – waarin eerste ideeën en kansen werden verzameld voor het lokale sportakkoord – werd vervolgd door verschillende verdiepingsbijeenkomsten. In een aantal (kleinere) bijeenkomsten werkten de deelnemende organisaties en instellingen onder leiding van de sportformateur hun ambities en ideeën uit in een conceptueel sportakkoord. In dit akkoord hebben zij heel concreet geformuleerd wat zij gaan doen om de sport (verder) te versterken en de maatschappelijke kracht van sport en bewegen (nog beter) te benutten in Maastricht.

Vervolgbijeenkomsten

 • Duurzame sportinfrastructuur 
  29 oktober 2019, locatie: Maastricht Sport (Discusworp 4)
  Download presentatie


   
 • Vitale sport- en beweegaanbieders / Positieve sportcultuur
 • 30 oktober 2019, locatie: RKHSV (Gronsvelderweg 90)
  Download presentatie


 

 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  6 november 2019, locatie: IKC De Geluksvogel (Balijeweg 101)
  Download presentatie


   
 • ​Inclusief sporten & bewegen
  13 november 2019, locatie: n.t.b.
  Download presentatie

En daarna?

Na de vervolgbijeenkomsten zal er een overkoepelend concept opgesteld worden dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan alle betrokken partijen. Is iedereen tevreden met het resultaat? Dan is het tijd voor actie! Alle partijen gaan over tot ondertekening en gaan aan de slag om de plannen te realiseren. Zodra het Maastrichtse Sportakkoord gesloten is, stelt het rijk een uitvoeringsbudget ter beschikking om de plannen te ondersteunen.