Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Op 25 september 2019 vond de startbijeenkomst plaats, onder leiding van onafhankelijk sportformateur Johan Vermeulen.

Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente nader geïnformeerd over het Maastrichtse Sportakkoord, de weg ernaartoe, de kansen die dit biedt en wat uw inbreng hierin kan zijn. Daarnaast is er gezamenlijk geïnventariseerd welke ideeën en kansen er zijn om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten.

Was u verhinderd, maar wilt u wel meedoen aan het sportakkoord? Of wilt u uw ideeën onder de aandacht brengen bij de sportformateur? Neem contact op met de sportformateur via sportformateur@bureaucredo.nl.