Maastrichts Sportakkoord feestelijk ondertekend

Maastricht, donderdag 9 juli 2020 – Na maanden van onderzoek, overleg en samenwerking tussen sportaanbieders, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente, werd donderdag 9 juli het Maastrichts Sportakkood ondertekend onder begeleiding van L1 (sport)verslaggever Bas van Mulken. Tijdens de ‘coronaproof’ maar toch feestelijke bijeenkomst bij Hotel van der Valk in Maastricht, zetten alle partijen die de afgelopen tijd een actieve bijdrage leverden hun handtekening onder het document. Zij bevestigden daarmee hun inzet en betrokkenheid om de komende tijd samen aan de slag te gaan met een vijftal ambities.

In navolging van het Nationale Sportakkoord dat in 2018 werd ondertekend door voormalig minister Bruno Bruins, is ook Maastricht het afgelopen jaar volop in beweging geweest om lokaal invulling te geven aan een sportakkoord. Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, bedrijven, onderwijs en gemeente gingen de afgelopen maanden met elkaar in gesprek om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. Het resultaat? “Een lokaal Sportakkoord dat aansluit bij de wensen en behoeften van Maastrichtenaren en invulling geeft aan ambities waar Maastricht de komende drie jaar mee aan de slag gaat,” aldus sportformateur Johan Vermeulen. “Het is daarmee absoluut een akkoord van en voor de stad.”
 

Het Maastrichts Sportakkoord lag in april al klaar. Door de corona-uitbraak wordt het nu, bijna 3 maanden later, alsnog ondertekend tijdens een ‘coronaproof’ en toch feestelijke bijeenkomst in het Van der Valk Hotel.


 


De taak van sportformateur Johan Vermeulen zit er na vanavond op. Hij bracht in de afgelopen tijd alle partijen bij elkaar, ging het gesprek met hen aan en begeleidde het proces om te komen tot het akkoord. “Ik draag het akkoord met veel vertrouwen over aan een groep die in de afgelopen tijd gewerkt heeft aan een ambitieus, maar realistisch plan.


Het Maastrichts Sportakkoord: vijf sportieve ambities
Meer Maastrichtenaren een leven lang met plezier laten sporten en bewegen. Zo luidt het hoofddoel van het Maastrichts Sportakkoord. Sporten en bewegen is niet alleen leuk en gezond, maar draagt tevens bij aan een leefbare stad, waarin het prettig wonen is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In het Maastrichtse Sportakkoord is dit vertaald naar ambities op vijf verschillende gebieden, te weten: ‘Inclusief sporten en bewegen’, ‘Duurzame sportinfrastructuur’, ‘Vitale sport en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur’, ‘Van Jongs af aan vaardig in bewegen’ en ‘Talentontwikkeling en Sportevenementen inspireren’.
 


Wethouder Jongen benadrukte in zijn toespraak dat het Sportakkoord beslist niet alleen een ‘feestje’ van de gemeente is. “Dit is echt iets van, door en voor de stad. Als gemeente faciliteren we daar waar mogelijk, maar we moeten dit echt samen doen.”


Aanzet tot ‘het nieuwe sporten’
“Sporten gebeurt tegenwoordig op een heel andere manier dan vroeger”, vertelt wethouder Jongen in zijn toespraak.  “Het gaat ook buiten het verenigingsleven en traditionele accommodaties om. Dat vraagt als stad om een heel andere aanpak en om andere faciliteiten. Iets wat duidelijk terug te zien was in de samenwerking tussen de verschillende partijen in de aanloop naar dit akkoord. Er zijn al mooie en innovatieve crossovers gemaakt tussen bijvoorbeeld onderwijs en welzijn. Dat belooft in mijn ogen veel goeds voor de uitvoering ervan.”  Wat uiteindelijk het effect moet zijn van het akkoord? “Dat mensen met plezier sporten en bewegen. Dat sporten en bewegen bij de Maastrichtse jeugd al van jongs af aan deel uitmaakt van hun leefstijl. En dat sport steeds meer een middel wordt om sociale contacten, welzijn en gezondheid te bevorderen. Dit akkoord is daar een heel mooie aanzet voor,” aldus de wethouder.
 


In een telefoongesprek met Frans Laarmans, procesbegeleider, bevestigde hij nogmaals de actiebereidheid vanuit de groep. “De Kopgroep is nu de nieuwe eigenaar van het Sportakkoord. We kunnen nu aan de slag om de organisatie, zoals we die nu hebben neergezet samen met de themagroepen, te laten draaien.”

 

“Dit Sportakkoord is een aanzet tot een kanteling op het gebied van sport,” aldus Han Hoogma, directeur Maastricht Sport. “Het gaat nu veel meer over gezondheid en lifestyle. Accommodatie en competitie zijn van ondergeschikt belang. Dat zorgt voor een buitengewoon boeiende agenda voor de komende tijd.”


Het sportakkoord: en nu?
De ondertekening van het Maastrichts Sportakkoord is een startsein voor jarenlange inzet. Met de ondertekening hebben alle partners bevestigd dat zij bereid zijn zich de komende tijd in te spannen om de uitgesproken ambities te realiseren of daaraan bij te dragen. Een zogenoemde ‘kopgroep’, bestaande uit een afvaardiging van de betrokken partijen, is nu eigenaar van het Sportakkoord en zal zorgdragen voor (en toezien op) de follow-up. Zij gaan o.a. aan de slag met het tot stand brengen van de juiste samenwerkingen, het bewaken van de budgetten en het begeleiden van de vijf verschillende themagroepen, die zich gaan buigen over de uitvoering van de vijf ambities.
 


Formateur Johan sloot de bijeenkomst af en overhandigde het Sportakkoord officieel aan de wethouder en kopgroep.


Aon de geng!
Formateur Johan sloot de bijeenkomst af en overhandigde het Sportakkoord officieel aan wethouder Jongen en Juriaan Berger van Sportraad MUSST, die namens de kopgroep aanwezig was. “Precies een jaar geleden voerden we de eerste verkennende gesprekken. Vanavond kijk ik terug op een bijzondere samenwerking. Er ligt een mooi en ambitieus, maar ook realistisch akkoord,” aldus Vermeulen. “Een akkoord dat allesbehalve alleen een feestje van de gemeente is. Dit gaan we samen doen. Aon de geng!”, voegde wethouder Jongen daaraantoe.