Startbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente nader geïnformeerd over het Maastrichtse Sportakkoord, de weg ernaartoe, de kansen die dit biedt en wat uw inbreng hierin kan zijn. Daarnaast is er gezamenlijk geïnventariseerd welke ideeën en kansen er zijn om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten.

Meer informatie

Vervolgbijeenkomsten

  • Inclusief sporten & bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders / Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
Meer informatie